Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Nenaklonjenost izgubi

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin loss aversion s področja psihologije. Termin označuje tendenco, da se oseba raje izogne izgubi v vrednosti X, kot da pridobi v vrednosti X, tj. raje ne izgubi 5 evrov, kot da najde 5 evrov. Vprašanje poslano: 3. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Za angleški termin loss aversion se v slovenskih strokovnih besedilih pojavljajo vsaj 3 ustrezniki, ki pa v rabi niso izenačeni. V diplomskem delu S. Šrubar Preverjanje hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala (2004) angleškemu terminu ustreza poimenovanje odpor do izgub (gl. Več...
Dregljaj

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin nudge, ki v psihologiji označuje blag dražljaj, ki pri ljudeh spodbuja zaželeno vedenje (v nasprotju s prepovedmi nezaželenih ravnanj), npr. nagrajevanje kadilcev za opuščanje kajenja. Vprašanje poslano: 3. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga omenjate, sta popularizirala ameriška znanstvenika Richard H. Thaler in Cass R. Sunstein v knjigi Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Nudge v angleščini pomeni 'nežen potisk, dregljaj' (gl. npr. iztočnico nudge v slovarju Merriam-Webster). V SSKJ2 je Več...
Kognitivna pristranskost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin cognitive bias. Termin na področju psihologije označuje pojav, pri katerem posameznik v določenih okoliščinah sprejema odločitve na osnovi subjektivnega dojemanja resničnosti, ki ni skladno z dejanskim stanjem. To se Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angleški termin cognitive bias smo v nam dostopnih virih našli vsaj dva slovenska ustreznika, in sicer miselna pristranskost (prim. diplomsko delo A. Mataj Teoretični in praktični vidik investiranja na osnovi temeljne vrednosti 2008, str. 4) in kognitivna pristranskost (prim. članek J. Več...
Inkontinentni bolnik

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri je pravi pridevnik od samostalnika inkontinenca, ki označuje nezmožnost zadrževanja urina ali blata. V slovarju, ki ga ponudi vaša spletna stran, piše o inkontinentnih bolnikih in o inkontinenčnih pripomočkih. Ali gre tukaj za nekonsistentnost ali je takšna razlika Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Inkontinenca je medicinski termin, ki ga Slovenski medicinski slovar v 2. pomenu opredeli kot 'nezmožnost zadrževati urin', v 3. pomenu pa kot 'nezmožnost zadrževati feces'. Slovenski medicinski slovar razlikuje med pridevnikoma inkontinenčen in inkontinenten, in sicer pridevniku Več...
Fotografija v časovnih presledkih

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski termin za ang. time lapse, ki v vizualni kulturi predstavlja tehniko zaporednega snemanja nekega objekta v določenih časovnih presledkih, več zaporednih posnetkov pa je zmontiranih v film, kar daje vtis gibanja. Vprašanje poslano: 27. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Ang. time lapse se pojavlja v več terminih, npr. time-lapse pohotography, time-lapse cinematography, time-lapse video. Vsem je skupno to, da gre za skupino posnetkov istega fotografskega objekta v določenih časovnih presledkih. V slovenščini se je tako najprej pojavil polcitatni zapis time Več...
Gosta slikanica

Opis terminološkega problema: Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin wimmelbook. Termin označuje slikanico brez besedila in velikega formata, za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: J. Meibauer v svojem članku kot primer slikanice, ki jo označuje termin wimmelbook (tudi hidden book), navede slikanico Alija Mitgutscha z naslovom Rundherum in meiner Stadt (1988). Za to vrsto slikanice, ki nima besedila, je značilen velik format, pogosto večji od A4. Na vsaki strani je slika, Več...
Slikanica s prvimi pojmi

Opis terminološkega problema: Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin early-concept book. Termin označuje slikanico brez besedila za zelo majhne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga označuje angleški termin early-concept book, je pomemben z vidika zgodnje pismenosti. Avtorja B. Kümmerling-Meibauer in J. Meibauer v izvlečku k članku First Pictures, Early Concepts: Early Concept Books (2005) utemeljita angleški termin z glavnim namenom te slikanice, ki je Več...
Vladovanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin governance, ki označuje 'vodenje in koordinacijo vseh akterjev v javno-političnem procesu' (gl. članek Irene Bačlija, Gaje Červ in Maje Turnšek Hančič "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje?, 2013, str. 99). Moti me termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V zgoraj navedenem članku avtorice navajajo, da se ang. termin governance v slovenskih strokovnih besedilih s področja politologije in komunikologije prevaja z več slovenskimi termini, in sicer vladanje, upravljanje, vladavina, vladovanje. Avtorice v prispevku Governance kot vladovanje: pojmovna Več...
Kinološki vzgojitelj

Opis terminološkega problema: Pripravljam novo obliko izobraževanja na področju kinologije, v okviru katerega se bodo izobraževali posamezniki, ki bodo specialisti za vzgojo psov. To bo predstopnja kinoloških inštruktorjev, ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Prosila bi vas za nasvet, kako naj poimenujem naziv, ki ga bo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo na področju kinologije v zvezi s socializacijo in usposabljanjem psov našli termine vzgoja psov (prim. magistrsko delo T. Božič Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora, 2018, str. II), šolanje psov (prim. diplomsko delo Z. Gavrilov Šolanje službenih psov Več...
Lesno kafrovčevo eterično olje, listno kafrovčevo eterično olje

Opis terminološkega problema: Delam za podjetje, ki se ukvarja s prodajo eteričnih olj. Ker bomo menjali etikete, želimo ustrezno navajati vsa imena eteričnih olj. Pri nekaterih imam težave in vas prosim za pomoč. Eterično olje ravintsara je destilirano iz listov kafrovca. Zanima me, ali bi bil ustreznejši zapis s c Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar so eterična olja pridobljena iz znanih rastlin, npr. brina, cedre, jasmina, s poimenovanji praviloma ni težav, npr. brinovo eterično olje, cedrino eterično olje, jasminovo eterično olje. Te lahko nastopijo, kadar imamo opravka s pri nas manj znanimi rastlinami oz. takrat, ko se eterična Več...
Bambijev učinek

Opis terminološkega problema: Zanima me definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom, saj sem ga v tuji literaturi pogosto zasledila, slovenske definicije pa ne najdem. Vprašanje poslano: 15. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Na terminološko svetovalnico so praviloma naslovljena vprašanja, v katerih uporabnike terminologije ne zanima definicija pojma (to namreč poznajo), ampak želijo preveriti, kako pojem ustrezno poimenovati. To je v skladu z onomaziološkim načelom pri oblikovanju terminologije, po katerem se Več...
Znamčenje območja

Opis terminološkega problema: Sem doktorski študent geografije in se ukvarjam z razvojem podeželja v Sloveniji s pomočjo procesa znamčenja območja (ang. place branding). Gre za vzpostavljanje posebnih blagovnih znamk, ki so vezane na posamezna območja in pogosto v imenu nosijo zemljepisno ime. S takšnimi blagovnimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi Termis, ki je izšla leta 2014, je znamčenje definirano tako: »Uporaba marketinških tehnik in prijemov pri specifičnem izdelku, storitvi ali blagovni znamki. Podlaga za proces je blagovna znamka, ime, simbol, znamka, pečat ali žig, logotip Več...