Dr. Mojca Žagar Karer
Vodja Terminološke sekcije, znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka v Terminološki sekciji

+386 1 470 62 23

mojca.zagar@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (3. nadstropje)Oznake
25651 (ARRS)

Mojca Žagar Karer (4. 1. 1981) je vodja Terminološke sekcije in raziskovalka v Terminološki sekciji. Ukvarja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki terminologije. Zanimajo jo zlasti uporabniki terminologije, metodologija terminološkega dela, terminološka načela, prekrivanje terminologije in splošne leksike. Vodi delo za Kriminalistični terminološki slovar in za 2. izdajo Gledališkega terminološkega slovarja. Skupaj s sodelavci sodeluje tudi pri terminološkem svetovanju. Je članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU in uredniškega odbora publikacije Historični seminar. Je tudi članica širšega sestava Pravopisne komisije, uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in uredniškega odbora portala Fran. Je sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice. Od leta 2013 je članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju, od leta 2018 pa je članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology).

Raziskovalna področja

 • terminologija in terminografija
 • leksikologija in leksikografija
 • terminološko svetovanje
 • pravopis

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2022–: docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2013–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2010: doktorat Elektrotehniška terminologija med slovarjem in besedilom na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2004: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Slovenski jezik in književnost)
 • 1999: matura na II. gimnaziji Maribor

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve

 • 2004–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije

 • 2018–: vodenje dela za Kriminalistični terminološki slovar
 • 2018–: vodenje dela za 2. izdajo Gledališkega terminološkega slovarja
 • 2016–: članica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2012–: vodja Terminološke sekcije

 

Mentorstvo

 • uvajanje novih sodelavcev: Mitja Trojar
 • mlada raziskovalka: Jera Sitar

 

Drugo

 • gostovanja: København (2006, 2019), Praga (2016), Beograd (2016, 2018), San Sebastián (2018), Luxembourg (2019), Zagreb (2019), Dublin (2019), Vaasa (2020), Barcelona (2022)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2018–: članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology)
 • 2015–: sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice
 • 2015–: članica uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)
 • 2014–: članica uredniškega odbora portala Fran
 • 2013–: članica širšega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • 2013–: članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 2006–: članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU (mednarodni interdisciplinarni ciklus javnih predavanj) in uredniškega odbora publikacije Historični seminar

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2022: soavtorica in sourednica Kamnarskega terminološkega slovarja
 • 2021: soavtorica in sourednica Terminološkega slovarja betonskih konstrukcij
 • 2018: vabljeno predavanje Terminological dictionary and terminological counselling: Two sides of the same coin na evropskem Terminološkem vrhu v San Sebastiánu
 • 2018: ena od glavnih urednikov Pravnega terminološkega slovarja
 • 2016: plenarno predavanje Terminološko svetovanje: izkušnje in perspektive na mednarodnem simpoziju Slovenska terminologija danas v Beogradu
 • 2014, 2018: soavtorica in sourednica Terminološkega slovarja avtomatike
 • 2011: monografija Terminologija med slovarjem in besedilom
 • 2007: soavtorica Gledališkega terminološkega slovarja
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
terminologija • terminografija • leksikologija • terminološko svetovanje