Znanstvena sodelavka, raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
+386 1 4706 236
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (3. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
27512 (ARRS)
0000-0001-9410-7076 (ORCID)
56879222900 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Tanja Fajfar (31. 1. 1978) je raziskovalka v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Raziskovalno se ukvarja s terminologijo, v okviru katere jo zanimajo zlasti teme, kot so poimenovalni postopki, terminološka načela, terminološki dogovor, terminološka intervencija. Samostojno ali skupaj s sodelavci vodi delo za Terminološki slovar tiflopedagogike, Terminološki slovar agronomije in Kamnarski terminološki slovar. Prav tako sodeluje pri terminološkem slovarju, ki vključuje terminologijo Evropske unije. Skupaj s sodelavci sodeluje pri terminološkem svetovanju. Je sourednica zbirke Terminologišče, članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice in članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Raziskovalna področja

 • terminologija in terminografija
 • leksikologija in leksikografija
 • terminološko svetovanje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2017–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2011: doktorat iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Jezikovni vidiki slovenske pravne terminologije ob primerih sodb Sodišča Evropskih skupnosti)
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (sociologija kulture, primerjalna književnost in literarna teorija)
 • 1996: matura na Gimnaziji Škofja Loka

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

 

Zaposlitve

 • 2005–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije

 • 2017–: vodenje dela za Kamnarski terminološki slovar (skupaj z M. Žagar Karer)
 • 2013–: vodenje dela za Terminološki slovar agronomije (skupaj z M. Jemec Tomazin)
 • 2013–: vodenje dela za Terminološki slovar tiflopedagogike

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2015–: sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice
 • 2013–: članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018: ena od glavnih urednikov Pravnega terminološkega slovarja
 • 2017: monografija Terminologija v Evropski uniji
 • 2014: sourednica Terminološkega slovarja avtomatike
Izbrani projekti

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Pravni terminološki slovar (dokončanje). (1. oktober 201430. september 2017)

Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (1. februar 200830. januar 2011)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 

Ključne besede

terminologija • terminografija • leksikologija • terminološko svetovanje