Raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
01 470 62 36
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Osnovno področje njenega raziskovanja je pravna terminologija, težišče je na preučevanju širitve pojmovnega sistema slovenskega prava po vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

Izbrane publikacije

FAJFAR Tanja. Slovenski terminološki sistemi na primeru pravne terminologije. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 6 (2007), str. 169–181.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 31. 1. 1978 v Kranju.

 Po končani srednji šoli se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomirala in si pridobila strokovni naziv univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in literarna komparativistka.

 Podiplomski študij je nadaljevala na Oddelku za slovenistiko, doktorirala je maja 2011 z doktorsko disertacijo Jezikovni vidiki slovenske pravne terminologije ob primerih sodb Sodišča Evropskih skupnosti.

 Od leta 2005 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 

Ključne besede

slovaropisje • terminologija • terminografija