Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Formulaična pravljica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale, ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila ustreznik Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg poimenovanja pravljica na formulo, ki ga omenjate v vprašanju, smo v nam dostopnem gradivu našli še poimenovanje formula pravljica (prim. članek M. M. Blažić, Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček in njene literarne priredbe, 2017, str. 113). Obema je skupno, da v strokovnih Več...
Samozdruževanje

Opis terminološkega problema: Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje, ki v SSKJ ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besede samourejanje res ne najdemo v SSKJ2, a to ne pomeni, da beseda v slovenščini ne obstaja. Kot ugotavljate že sami, se pojavlja v strokovnih besedilih in ker poleg tega označuje tudi specifični pojem, jo lahko obravnavamo kot termin. Čeprav SSKJ2 in ostali splošni slovarji vsebujejo kar Več...
Nakupovalno trženje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing, ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru. Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O pojmu, po katerem sprašujete, je tudi v slovenščini že na voljo kar nekaj literature, npr. Poklici v marketingu na strani Društva za marketing Slovenije, intervju z direktorjem družbe Integer Raphaelom Stixom »Moja žena ne hodi več nakupovat z mano. Moje vedenje jo spravlja v zadrego!« Več...
Zamenjava igralca

Opis terminološkega problema: Zadnje čase vsi komentatorji nogometnih tekem pri menjavi dveh igralcev v polju govorijo o zamenjavi. Zamenjava pomeni, da imaš nekoga za drugega, kot je v resnici, npr. Jožeta za Franca, menjava igralca pa označuje dejanje, pri katerem igralec vstopi v igro in zavzame mesto igralca, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregledali smo uradna pravila različnih športov, v katerih se pojavlja pojem, po katerem sprašujete. V Pravilih nogometne igre 20/21 je uporabljena zamenjava (gl. npr. str. 49–51, 78), hkrati pa obstaja obrazec za menjavo igralca na tekmi. V FIFA futsal pravilih igre (Uradno besedilo s Več...
Marcescenca

Opis terminološkega problema: Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca, ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere, tj. 'oveneti, uveniti, gniti, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termina marcescenca, po katerem sprašujete, v slovenskih slovarjih nismo našli. Latinski ustreznik marcescentia je v Botaničnem terminološkem slovarju naveden pri prvem pomenu termina uvelost 'stanje rastline, katere celice, tkiva so brez turgorja, kar povzroča povešanje listov, neolesenelih Več...
Zdravje in dobrobit človeka

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin human health and well-being, ki na področju zdravstvenega varstva označuje stanje človekovega telesa in duha, ki ga posameznik lahko krepi med drugim tudi z gibanjem v naravi. Pri ustreznikih zdravje in blaginja ter zdravje in blagostanje me moti Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Samostalnika blaginja in blagostanje sta v SSKJ2 navedena z enako razlago 'obilje materialnih dobrin', kar pomeni, da sta sinonima. Kot sinonima sta navedena tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ugotovimo torej lahko, da je pri obeh besedah v ospredju ekonomski vidik (prim. terminološki Več...
Kvaterna amonijeva spojina

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren. Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju, pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovenskem medicinskem slovarju se pojavita naslednji obliki zapisa v vašem vprašanju omenjene amonijeve spojine, in sicer kvartarna amonijeva spojina ter kvaterna amonijeva spojina. Slednja je usmerjena na kvartarno amonijevo spojino. Kvartarna amonijeva spojina z definicijo 'spojina Več...
Učna poduspešnost

Opis terminološkega problema: Prosili bi vas za mnenje glede angleškega termina academic underachievement, ki označuje stanje, ko je otrokova učna uspešnost nižja od pričakovane glede na njegove sposobnosti. Razmišljali smo o dosežkih pod zmožnostmi ali dosežkih pod pričakovanji, zdaj pa se nam zdi najustreznejše Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanji dosežek pod zmožnostmi ali dosežek pod pričakovanji sta opisni in zato za rabo v strokovnem sporazumevanju manj primerni. Na drugi strani pa poduspešnost pojem primerno označuje, sledi načelu gospodarnosti in – kot smo ugotovili, ko smo pripravljali to mnenje – ima potrditve Več...
Olajševanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom, in ne vem, kaj lahko pričakujem.   Vprašanje poslano: 7. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Termin facilitiranje označuje dejavnost, ki udeležencem v skupini omogoča učinkovito, varno in enakovredno sodelovanje pri reševanju skupnega izziva. Facilitator, tj. oseba, ki izvaja to dejavnost, pri tem podpira cilje, kot si jih zastavi organizator, vendar pa se lahko skupina odloči, v Več...
Pozornost vzbujajoča različica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest, ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico. Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi v nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin variant of interest, tako da se strinjamo z vami, da je treba oblikovati nov termin. Zveza zanimiva različica, ki jo predlagate, bi bila sicer z jezikovnosistemskega stališča lahko ustrezna, saj gre za Več...
Kartiranje

Opis terminološkega problema: Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping. Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje. Ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glagol mapirati je v SSKJ2 v 2. pomenu s kvalifikatorjem nekdaj na področju geodezije razložen kot 'na terenu izdelovati katastrski načrt ali topografsko karto'. Poimenovanje, ki ga iščete, označuje 'vnašanje podatkov na zemljevid', čemur ustreza glagol kartirati v SSKJ2, ki je na področju Več...
Radiokarbonsko datiranje

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija, zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija (14C), datacija 14C, datacija C14 ali datacija C-14. Bi bilo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč smo zaprosili strokovnjaka s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kot najustreznejše poimenovanje za pojem, po katerem sprašujete, je potrdil radiokarbonsko datiranje, ki je natančnejše kot poimenovanje radioaktivno datiranje, ki se tudi uporablja. Več...