Terminologišče

Terminologišče

Terminološki slovarji

Terminologišče - Terminološki slovarji

Na tej strani so objavljeni elektronski razlagalni terminološki slovarji, ki so izšli v okviru Terminološke sekcije po letu 2000. Vključeni so v zbirko Terminologišče. Poleg slovarskega dela so objavljena tudi celotna spremna besedila vključno z vsebinskimi pojasnili, kolofonom in literaturo. Slovarji se med seboj nekoliko razlikujejo po elementih, ki jih vsebujejo, kar je natančno pojasnjeno v uvodih posameznih slovarjev. Vsi slovarji so predstavljeni tudi na spletnih straneh Založbe ZRC, ZRC SAZU. Vse komentarje in vprašanja o posameznih terminih in predstavljenih slovarskih rešitvah lahko pošljete na naš e-naslov.

Iskalnik omogoča iskanje po treh poljih – iztočnici, razlagi in ustreznikih v tujih jezikih. Zvezdica (*) zamenjuje poljubno število znakov, vprašaj (?) pa en sam znak. Iskalnik je za Terminologišče izdelalo podjete Amebis, d. o. o., iz Kamnika.

2022

DAVKI

Davčni terminološki slovar

2021

BETONSKE KONSTRUKCIJE

Terminološki slovar betonskih konstrukcij

2019

FARMACIJA

Farmacevtski terminološki slovar (Druga, dopolnjena in pregledana izdaja)

2018

PRAVO

Pravni terminološki slovar

 

AVTOMATIKA

Terminološki slovar avtomatike (2., dopolnjena in pregledana izdaja)

 

2015

URBANIZEM

Urbanistični terminološki slovar

 

UMETNOST

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje

2014

TOLKALA

Tolkalni terminološki slovar

 

2011

BOTANIKA

Botanični terminološki slovar

 

SMUČANJE

Slovenski smučarski slovar

 

GLEDALIŠČE

Gledališki terminološki slovar

 

2008

ČEBELARSTVO

Čebelarski terminološki slovar

 

2006

GEOLOGIJA

Geološki terminološki slovar

 

2005

GEMOLOGIJA

Gemološki terminološki slovar

 

GEOGRAFIJA

Geografski terminološki slovar

 

2002

PLANINSTVO

Planinski terminološki slovar