Na tej strani so objavljeni elektronski razlagalni terminološki slovarji, ki so izšli v okviru Terminološke sekcije po letu 2000. Vključeni so v zbirko Terminologišče. Poleg slovarskega dela so objavljena tudi celotna spremna besedila vključno z vsebinskimi pojasnili, kolofonom in literaturo. Slovarji se med seboj nekoliko razlikujejo po elementih, ki jih vsebujejo, kar je natančno pojasnjeno v uvodih posameznih slovarjev. Vsi slovarji so predstavljeni tudi na spletnih straneh Založbe ZRC, ZRC SAZU. Vse komentarje in vprašanja o posameznih terminih in predstavljenih slovarskih rešitvah lahko pošljete na naš e-naslov.

Iskalnik omogoča iskanje po treh poljih – iztočnici, razlagi in ustreznikih v tujih jezikih. Zvezdica (*) zamenjuje poljubno število znakov, vprašaj (?) pa en sam znak. Iskalnik je za Terminologišče izdelalo podjete Amebis, d. o. o., iz Kamnika.

2019

FARMACIJA – Farmacevtski terminološki slovar (Druga, dopolnjena in pregledana izdaja)

2018

PRAVO – Pravni terminološki slovar

 

AVTOMATIKA – Terminološki slovar avtomatike (2., dopolnjena in pregledana izdaja)

 

2015

URBANIZEM – Urbanistični terminološki slovar

 

UMETNOST – Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje

 

2014

TOLKALA – Tolkalni terminološki slovar

 

2011

BOTANIKA – Botanični terminološki slovar

 

SMUČANJE – Slovenski smučarski slovar

 

GLEDALIŠČE – Gledališki terminološki slovar (pregledana in dopolnjena izdaja)

 

2008

ČEBELARSTVO – Čebelarski terminološki slovar

 

2006

GEOLOGIJA – Geološki terminološki slovar

 

2005

GEMOLOGIJA – Gemološki terminološki slovar

 

GEOGRAFIJA – Geografski terminološki slovar

 

2002

PLANINSTVO – Planinski terminološki slovar