Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Gosta slikanica

Opis terminološkega problema: Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin wimmelbook. Termin označuje slikanico brez besedila in velikega formata, za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: J. Meibauer v svojem članku kot primer slikanice, ki jo označuje termin wimmelbook (tudi hidden book), navede slikanico Alija Mitgutscha z naslovom Rundherum in meiner Stadt (1988). Za to vrsto slikanice, ki nima besedila, je značilen velik format, pogosto večji od A4. Na vsaki strani je slika, Več...
Slikanica s prvimi pojmi

Opis terminološkega problema: Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin early-concept book. Termin označuje slikanico brez besedila za zelo majhne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga označuje angleški termin early-concept book, je pomemben z vidika zgodnje pismenosti. Avtorja B. Kümmerling-Meibauer in J. Meibauer v izvlečku k članku First Pictures, Early Concepts: Early Concept Books (2005) utemeljita angleški termin z glavnim namenom te slikanice, ki je Več...
Vladovanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin governance, ki označuje 'vodenje in koordinacijo vseh akterjev v javno-političnem procesu' (gl. članek Irene Bačlija, Gaje Červ in Maje Turnšek Hančič "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje?, 2013, str. 99). Moti me termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V zgoraj navedenem članku avtorice navajajo, da se ang. termin governance v slovenskih strokovnih besedilih s področja politologije in komunikologije prevaja z več slovenskimi termini, in sicer vladanje, upravljanje, vladavina, vladovanje. Avtorice v prispevku Governance kot vladovanje: pojmovna Več...
Kinološki vzgojitelj

Opis terminološkega problema: Pripravljam novo obliko izobraževanja na področju kinologije, v okviru katerega se bodo izobraževali posamezniki, ki bodo specialisti za vzgojo psov. To bo predstopnja kinoloških inštruktorjev, ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Prosila bi vas za nasvet, kako naj poimenujem naziv, ki ga bo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo na področju kinologije v zvezi s socializacijo in usposabljanjem psov našli termine vzgoja psov (prim. magistrsko delo T. Božič Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora, 2018, str. II), šolanje psov (prim. diplomsko delo Z. Gavrilov Šolanje službenih psov Več...
Lesno kafrovčevo eterično olje, listno kafrovčevo eterično olje

Opis terminološkega problema: Delam za podjetje, ki se ukvarja s prodajo eteričnih olj. Ker bomo menjali etikete, želimo ustrezno navajati vsa imena eteričnih olj. Pri nekaterih imam težave in vas prosim za pomoč. Eterično olje ravintsara je destilirano iz listov kafrovca. Zanima me, ali bi bil ustreznejši zapis s c Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar so eterična olja pridobljena iz znanih rastlin, npr. brina, cedre, jasmina, s poimenovanji praviloma ni težav, npr. brinovo eterično olje, cedrino eterično olje, jasminovo eterično olje. Te lahko nastopijo, kadar imamo opravka s pri nas manj znanimi rastlinami oz. takrat, ko se eterična Več...
Bambijev učinek

Opis terminološkega problema: Zanima me definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom, saj sem ga v tuji literaturi pogosto zasledila, slovenske definicije pa ne najdem. Vprašanje poslano: 15. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Na terminološko svetovalnico so praviloma naslovljena vprašanja, v katerih uporabnike terminologije ne zanima definicija pojma (to namreč poznajo), ampak želijo preveriti, kako pojem ustrezno poimenovati. To je v skladu z onomaziološkim načelom pri oblikovanju terminologije, po katerem se Več...
Znamčenje območja

Opis terminološkega problema: Sem doktorski študent geografije in se ukvarjam z razvojem podeželja v Sloveniji s pomočjo procesa znamčenja območja (ang. place branding). Gre za vzpostavljanje posebnih blagovnih znamk, ki so vezane na posamezna območja in pogosto v imenu nosijo zemljepisno ime. S takšnimi blagovnimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi Termis, ki je izšla leta 2014, je znamčenje definirano tako: »Uporaba marketinških tehnik in prijemov pri specifičnem izdelku, storitvi ali blagovni znamki. Podlaga za proces je blagovna znamka, ime, simbol, znamka, pečat ali žig, logotip Več...
Pripovedna ostenzija

Opis terminološkega problema: V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija, ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin ostenzija se ne pojavlja le na področju folkloristike, temveč tudi na področju filozofije in jezikoslovja, kjer označuje kazanje na realen objekt, npr. medtem ko govorimo o hiši, pred katero stojimo, še pokažemo nanjo (prim. diplomsko delo P. Žunkovič Jezikovne značilnosti v Več...
Kvietizem

Opis terminološkega problema: Študiram knjigo Julie Kristeve Tales of Love, v kateri je omenjen tudi angleški termin quietism. Gre za filozofski pojem, avtorica pa piše o zgodbi J. Gionoja z naslovom Mož, ki je sadil drevesa, v kateri literarna oseba sadi želode (kar je dejansko pravljični motiv) in čez mnogo let iz Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ker ste omenili, da gre v osnovi za filozofski pojem, smo se pri iskanju ustreznega termina osredotočili zlasti na to področje. Za ang. quietism je v slovenščini ustaljen filozofski termin kvietizem, ki ga najdemo tudi v SSKJ2, kjer ima kvalifikator filozofsko in razlago 'religiozno etični Več...
Blažilec poka

Opis terminološkega problema: Prosil bi za pravilen slovenski termin, ki označuje napravo na koncu cevi lovske puške, ki ublaži, ne pa povsem zaduši pok puške ob sprostitvi eksplozivnih plinov ob/po zapustitvi izstrelka. Poznamo že dušilec, ki skoraj povsem zaduši pok in ki je prepovedan za uporabo na lovskem orožju. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Potrebujete torej poimenovanje za napravo, ki se namesti na lovsko puško in zniža kritično jakost poka iz nevarnega območja v rangu 165 decibelov pod 140 decibelov, kar je za zdravje še sprejemljiva vrednost. Ta naprava se razlikuje od dušilca poka, ki lahko pri uporabi podzvočnega streliva Več...
Požarna voda

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri težavi, na katero sem naletel pri pripravi prevoda navodil za zajem požarne vode, nem. Löschwasser-Rückhaltung. V slovenski strokovni javnosti s področja požarnega varstva sta se namreč pri izdelavi in izdaji zadnje tehnične smernice (TSG-1-001: 2019 Požarna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregled strokovne literature in pravnih predpisov s področja požarnega varstva, gradbeništva in strojništva je pokazal res veliko neenotnost pri rabi terminov, ki ju omenjate. To pomeni, da je smernica pravzaprav utemeljen način, kako normirati in usmeriti doslej neenotno rabo poimenovanj. Več...
Vrezanka

Opis terminološkega problema: V SSKJ2 je termin s področja umetnostne zgodovine sgraffito ('slikarska tehnika, pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti raznobarvnih ometov') zapisan citatno, tj. kot v italijanščini. Ali ga lahko podomačimo in fonetično zapišemo kot sgrafito po vzoru drugih prevzetih in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O prevzemanju in domačenju terminov smo v Terminološki svetovalnici že pisali, npr. v odgovorih Pasaž, piaf, Pedelek. Prevzeti termini se lahko ohranijo v citatni obliki, pogosto pa se tudi pisno popolnoma prilagodijo slovenskemu jeziku. Oblika termina, ki jo predlagate (sgrafito), je samo Več...