Vodja Jezikovnotehnološkega razvojnega centra – JetRCe, znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
+386 1 470 65 25
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (3. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
31121 (ARRS)
0000-0003-4053-1570 (ORCID)
57213268806 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Mateja Jemec Tomazin (13. 1. 1978) je vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Terminološki sekciji. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku, glagolskim terminom in njihovi vključitvi v slovar. Podrobneje se ukvarja z raziskovanjem pravne terminologije in vključevanju frazeologije v strokovno in znanstveno zvrst jezika. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije in normativnosti v terminologiji ter zvrstnost slovenskega jezika. Vodi delo pri Davčnem terminološkem in pravnozgodovinskem slovarju, je ena od glavnih urednic Agronomskega terminološkega slovarja in sodeluje v uredniškem odboru Terminološke svetovalnice ter zbirke Terminologišče. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov. Ukvarja se z digitalizacijo starejših pravnih besedil in njihovim prikazom na spletu v okviru projekta SI-IUS.

Raziskovalna področja

 • jezikoslovje
 • leksikologija in leksikografija
 • terminologija in terminografija
 • jezikovne tehnologije
 • odprta znanost
 • poučevanje tujih jezikov, poučevanje slovenščine kot tujega jezika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2013–: znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–: docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2010–2015: docentka za slovenski jezik na Univerzi na Primorskem
 • 2009: doktorat o vplivu prevajanja na slovensko pravno terminologijo z naslovom Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik s književnostjo, B – nemški jezik s književnostjo
 • 2002: strokovni izpit iz dokumentalistke v Dokumentaciji Dela
 • 1996: matura na Gimnaziji Bežigrad

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve:

● 2010–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2006–2010: Fakulteta za humanistične vede Univerze na Primorskem

● 2004–2006: Zdravniška zbornica Slovenije

● 2002–2004: Ludwig-Maximillians Universität München, Nemčija

● 2001–2002: Delo d. d., Dokumentacija

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2018–: vodenje dela za Davčni terminološki slovar
 • 2013–: vodenje dela za Agronomski terminološki slovar (skupaj s T. Fajfar)
 • 2011–: vodenje dela za Pravnozgodovinski slovar

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

● 2014–: članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju

● 2016–: članica programskega odbora mednarodne konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

● 2018–: članica uredniškega odbora projekta Digitalizacije starejših pravnih besedil SI-IUS

 • 2017–2019: ena od glavnih urednikov monografije Med jasnostjo in nedoločenostjo

● 2014–: članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture Clarin.si

● 2016–: članica Legal and Ethical Issues Committee pri raziskovalni strukturi Clarin Eric

● 2012–: članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2008 Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2018: ena od glavnih urednikov Pravnega terminološkega slovarja
 • 2010 bronasto priznanje Občine Mengeš
Izbrani projekti

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Teorija prevajanja H365 

Ključne besede

tterminologija • frazeologija • skladnja • poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika • prevajanje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008) • Bronasto priznanje Občine Mengeš (2010)