Jera Sitar

Asistentka, mlada raziskovalka, raziskovalka v Terminološki sekciji+386 014 706 230

jera.sitar@zrc-sazu.si
Jera Sitar (19. 7. 1995) je mlada raziskovalka v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ukvarja se s sodobno slovensko terminologijo in terminografijo. Sodeluje pri pripravi Fizioterapevtskega terminološkega slovarja, prav tako pa sodeluje tudi pri terminološkem svetovanju, je članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice.

Raziskovalna področja:

  • terminologija in terminografija
  • terminološko svetovanje

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv:

2021: bolonjski magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika in rusistika)

2018: bolonjska diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenistika in rusistika)

2014: matura na Gimnaziji Kranj

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve

  • 2021–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353

Ključne besede
terminološko svetovanje