Asistent z doktoratom, raziskovalec na področju zgodovine jezikoslovja

Telefon:
+386 01 470 62 30
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (3. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
35533 (ARRS)
0000-0003-3334-2413 (ORCID)
57211328645 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Mitja Trojar (31. 5. 1985) je raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ukvarja zgodovino jezikoslovja, zgodovino jezikoslovne terminologije in terminologijo nasploh.

Raziskovalna področja

 • zgodovina jezikoslovne terminologije
 • zgodovina jezikoslovja
 • terminologija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2018–: asistent z doktoratom na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2017: doktorat na temo Razvoj slovenske jezikoslovne terminologije v slovenskih slovnicah v 18. in 19. stoletju (Development of Slovenian Linguistic Terminology in Slovenian Grammars in the 18th and 19th Centuries)
 • 2012: diploma na Filozofski fakulteti v Ljubljani (medjezikovno posredovanje)
 • 2010: diploma na Filozofski fakulteti v Ljubljani (francoski jezik in književnost, splošno jezikoslovje)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2012–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2017–: vodenje dela za 2. izdajo Geološkega terminološkega slovarja
 • 2013–: vodenje dela za Živinorejski terminološki slovar (skupaj z dr. Simonom Atelškom)
 • 2012–: vodenje dela za Terminološki slovar betonskih konstrukcij (skupaj z dr. Mojco Žagar Karer)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2015–: član uredniškega odbora Terminološke svetovalnice

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2012: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

zgodovina jezikoslovja • jezikoslovna terminologija • terminologija • slovničarstvo 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2012)