Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Intervencijska raziskava pisanja

Opis terminološkega problema: V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research, ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie. Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih strategijah učencev, nato pa se po več...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po treh pojmih, od katerih se dva uporabljata širše in ne samo na področju pedagogike, samo eden pa je primarno pedagoški. Vsi trije pojmi so med seboj povezani. Krovni pojem označuje angleški termin intervention research, za katerega vam predlagamo slovenski termin intervencijska raziskava. Termin primerno Več...


Država izstrelitve

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state, ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena država ali država več...

Mnenje Terminološke sekcije: Zvezi izstrelitvena država in država izstrelitve sta v predvidljivem sinonimnem razmerju, ki temelji na pretvorbi prilastka. V prvem primeru gre za levoprilastkovno zvezo, medtem ko imamo v drugem primeru opravka z desnoprilastkovno zvezo, pri čemer je potrebno poudariti, da sta v slovenskem jeziku obe možnosti Več...


Mali ragbi

Opis terminološkega problema: Med olimpijskimi športi je tudi ragbi, ki ga namesto 15 igralcev igra 7 igralcev, pri čemer je igrišče enako veliko, igra pa zelo dinamična. V angleščini se šport imenuje rugby sevens, v nemščini Siebener-Rugby, v španščini rugby 7 ali rugby a siete, v francoščini pa rugby à sept. Kako bi poimenovali ta šport v več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ko smo razmišljali o najprimernejšem poimenovanju za ta šport v slovenščini, smo najprej pomislili na mali ragbi. Poznamo namreč mali nogomet, ki je različica nogometa, pri katerem namesto 11 igralcev igra 5 ali 6 igralcev. Analogno bi torej to različico ragbija lahko imenovali tudi mali ragbi. Na spletu smo našli celo Več...


Odpornost

Opis terminološkega problema: Termin resilience označuje način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi. Resilience se pojavlja v več mednarodnih dokumentih, več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin resilience se uporablja zlasti na področju psihologije. V poglavju M. Kuhar Težak nahrbtnik iz otroštva: študija obremenjujočih izkušenj v otroštvu in smernice za naslavljanje te problematike, ki je del zbornika Kakovost življenja družbenih skupin (2020), je zapisano, da termin resilience v slovenščini še nima Več...


Pes za boje

Opis terminološkega problema: Sem kinologinja in pišem o psih za boje za glasilo kinološke zveze Slovenije Kinolog. Zanima me, ali je prav psi za boje ali psi za borbe. To so psi, ki živijo v neprimernih razmerah in so trenirani, da se borijo med seboj. Vprašanje poslano: 26. 2. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski pravopis in SSKJ2 dajeta boju prednost pred borbo. Vendar to v terminologiji ni edini oz. glavni argument, ki ga je treba upoštevati pri izbiri primernejšega poimenovanja. Pomembno je tudi načelo ustaljenosti, po katerem ima prednost tisto poimenovanje, ki se uporablja pogosteje. Preverili smo pogostost zvez Več...


Meditativna praksa

Opis terminološkega problema: Izdelujem zasnovo diplomske naloge, ki bo tematsko povezana z meditacijo. Slednjo bi želela v naslovu imenovati meditativna praksa, pri čemer pa nisem popolnoma prepričana, ali je pridevnik meditativni zares ustrezen. Na portalu Fran je namreč pomen besede meditativen razložen le kot 'premišljujoč, razmišljajoč', več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik meditacijski je vključen v SSKJ2, in sicer z razlago 'nanašajoč se na meditacijo'. V Slovenskem medicinskem slovarju je meditacija kot medicinski termin definirana kot 'notranje zrenje, intuitivno iskanje svojega bistva, kot religiozno mistična praksa ali kot profana mentalnohigienska metoda'. Pridevnik Več...


Astroturfing

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšen je primeren knjižni prevod angleškega termina astroturfing, ki označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. V spletnih slovarjih na portalu Fran izraza nisem našel. Vprašanje poslano: 19. 2. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin astroturfing ni nov, nastal pa je na podlagi besedne igre, ki jo je praktično nemogoče prenesti v slovenščino. Ime je dobil po znanem ameriškem podjetju AstroTurf, ki izdeluje umetno travo, zlasti za športna igrišča. Besedna igra je povezana s pojmom grassroot, ki označuje gibanje ljudi iz lokalnega Več...


Oddaljeni napad, bližnji napad

Opis terminološkega problema: V slovenščino prevajam priljubljeno igro Dungeons and Dragons oziroma Temnice in zmaji, kakor se je uveljavilo v slovenščini. Igra deli napade na dve vrsti, in sicer na ranged attack (napad z daljšim dometom) in melee attack (napad, ki se ga lahko uporabi le tik ob nasprotniku). Iščem najprimernejše poimenovanje za oba več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje je nekoliko posebno, saj iščete poimenovalno možnost za igro, kjer niso v rabi poimenovanja, ki bi jih uvrstili med tipično terminologijo, vsekakor pa je tudi pri igrah, kot pri vsaki specializirani dejavnosti, pomembno načelo ustaljenosti, torej da se poimenovanja ne spreminjajo, in načelo Več...


Sončni koledar

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je za poimenovanje koledarja, ki temelji na spremembah letnih časov, ki so usklajeni z navideznim gibanjem Sonca okoli Zemlje, ustreznejše poimenovanje sončev koledar ali sončni koledar. Poznamo npr. sončno uro in ne sončeve ure. Vprašanje poslano: 9. 2. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kolegi so v Jezikovni svetovalnici odgovarjali na vprašanje, ali je prav sončev mrk ali sončni mrk, v katerem so kot primernejšo zvezo potrdili sončni mrk. V odgovoru se sklicujejo na enega od preteklih odgovorov, v katerem so razliko med Sončevi žarki in sončni žarki utemeljili tako: »Sončev žarek je žarek nebesnega Več...


Skupnostno vključevanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen engagement, ki označuje vključevanje laične javnosti v določeno aktivnost. Vprašanje poslano: 9. 2. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pred leti smo v Terminološki svetovalnici že odgovarjali na podobni vprašanji v zvezi s terminoma ljubiteljska znanost (ang. citizen science) in ljubiteljsko opazovanje (ang. citizen observatory), gl. odgovora Ljubiteljska znanost in Ljubiteljsko opazovanje. V angleščini namreč oba termina vsebujeta sestavino citizen. Več...


Stromula

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin stromule, ki na področju biologije označuje cevaste podaljške kloroplastov rastlinske celice, ki so napolnjeni s posebno tekočino, stromo. V strokovnih besedilih se pojavljata dva ustreznika, in sicer ustreznik ženskega spola stromula in ustreznik moškega spola stromul. več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri slovenskih ustreznikih stromula in stromul, ki ju omenjate v vprašanju, gre za dve različici prevzetega angleškega termina stromule, ki je prav tako relativno nov, saj R. H. Köhler idr. v članku Active protein transport through plastid tubules: velocity quantified by fluorescence correlation spectroscopy (2000, Več...


Zajem topografskih podatkov

Opis terminološkega problema: Slovenski topografi imamo dilemo, kateri termin je ustreznejši, ko govorimo o postopku, rezultat katerega so topografski podatki. Namreč, do pred nekaj leti se je uporabljal izključno termin zajem topografskih podatkov, nato pa se je začel uporabljati še termin pridobitev topografskih podatkov. Topografski podatki se več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po pregledu nam dostopne literature ugotavljamo, da se termin zajem topografskih podatkov pogosto pojavlja v strokovnih virih, glej npr. v razdelku o aerofotografijah na Portalu Prostor, v članku D. Petroviča idr. Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji v Geodetskem vestniku, 55/2, Več...