Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Gostiteljstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali bi lahko našli slovensko ustreznico angleškemu izrazu hosting. Glede na trenutno situacijo je to izraz, ki ga bomo v bližnji prihodnosti še dosti srečevali. Gre za dejavnost tistega, ki gosti sestanek ali sejo, konferenco, seminar ipd. prek videokonferenčnega programa, kot je npr. Zoom. Oseba je več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini je za ang. termin hosting že uveljavljen termin gostovanje, vendar označuje drug pojem, in sicer Islovar navaja spletno gostovanje (ang. hosting, web hosting), ki ga definira tako: 'objava spletnih strani na spletnem strežniku nekoga drugega', pri čemer opozarja še na povezani pojem gostovanje v oblaku Več...


Hekaton

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje, ali bi izraz hekaton lahko poslovenili tako, da bi bil vsem razumljiv. Termin označuje organiziran dogodek, na katerem se združijo različni posamezniki z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih produktov. Vprašanje poslano: 22. 10. 2020  več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin hackathon je tvorjen iz besed hack in marathon, pri čemer se hack uporablja v pomenu kreativnega programiranja in ne v pomenu vdiranja v računalniške sisteme (natančneje v članku K. Popek Hackathon — Marathon for hackers (18. april 2017)). Poimenovalna motivacija je torej metaforična: gre za maraton za Več...


Odgovorno državljanstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin responsible citizenship, ki označuje delovanje posameznika na osnovi zavedanja o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki se nanašajo na različna družbena, okoljska in ekonomska vprašanja. V rabi se pojavlja slovenski ustreznik odgovorno državljanstvo, ki pa je po mojem več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin odgovorno državljanstvo, ki ga omenjate v vprašanju, je v strokovni literaturi precej pogost in po našem mnenju v stroki relativno ustaljen. Navaja ga npr. publikacija Državljanska vzgoja v Evropi (2005, str. 21), članek B. Novaka in E. Klemenčič Vloga šole pri oblikovanju odgovornega državljanstva (2006, str. Več...


Genetski modifikator

Opis terminološkega problema: Pri pisanju protokolov in člankov imam problem, kako v slovenščini poimenovati angleški termin genetic modifier, ki označuje snov, ki lahko spreminja delovanje drugega gena. Obstaja sicer izraz genomski označevalec, vendar ta izraz razumem le kot snov za prepoznavo. Vprašanje poslano: 24. 9. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Posvetovali smo se s strokovnjakom za genetiko, ki je potrdil, da genomski označevalec ni slovenski ustreznik za angleški termin genetic modifier, saj gre za dva različna pojma. Genomski označevalec označuje specifičen del genoma s poznano lokacijo. V slovenščini obstaja tudi genetski označevalec (ang. genetic marker), Več...


Domorodno oglaševanje

Opis terminološkega problema: Iščem prevod za angleški termin native advertising. To je oglaševanje, torej plačana vsebina, ki poskuša posnemati uredniške vsebine v mediju, v katerem se pojavlja, z namenom, da jo uporabnik zazna kot zanj relevantno. V slovenščini se že pojavljajo poimenovanja nativno oglaševanje, domorodno oglaševanje in sožitno več...

Mnenje Terminološke sekcije: Native advertising je lahko oblika prikritega oglaševanja, ki ga prva alineja 47. člena Zakona o medijih prepoveduje, saj »naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine.« Prikrito oglaševanje je definirano tudi v Termisu kot 'nezakonito Več...


Klikolovka

Opis terminološkega problema: Izraz clickbait se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke. V rabi sta že poimenovanji klik vaba in vaba za klike, meni pa se zdi primernejši ustreznik klikolovka, ki se sicer uporablja v hrvaščini, a se mi več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi mi smo pri pregledovanju gradiva našli (vsaj) dva slovenska ustreznika za angleški termin clickbait. V Islovarju je termin klikvaba z definicijo 'spletna vsebina, ki z vzbujanjem radovednosti zvablja klike predvsem za potrebe oglaševanja'. Slovarski sestavek ima značko pregledano, kar je 2. stopnja od skupno 4 Več...


Ekstenzivno branje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin extensive reading, ki na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov označuje branje, pri katerem učenci preberejo večje količine gradiva v sproščenem okolju. Vprašanje poslano: 17. 9. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov se omenjata dva pristopa k branju besedil. Poleg ekstenzivnega branja (ang. extensive reading), ki označuje branje večjih količin besedila za razvedrilo, pri katerem se bralec ne ustavlja pri vsaki besedi, ki je ne razume, se govori tudi o intenzivnem branju (ang. Več...


Potopitvena izkušnja

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski izraz ustreza angleškemu terminu immersive experience. Gre za izraz, ki pomeni, da se počutimo kot del prostora v navidezni resničnosti in se v tem navideznem prostoru lahko premikamo npr. z VR-očali ali na računalniku. Opazil sem, da se uporabljata dva izraza, in sicer imerzivna izkušnja in več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin immersive experience se uporablja na področju navidezne resničnosti. Namen navidezne resničnosti je, da se uporabnik v tridimenzionalnem okolju počuti, kot da ga to okolje obdaja z vseh strani, zaradi česar deluje resnično. To bi metaforično lahko povezali s potopitvijo (ang. immersion). Po SSKJ2 je Več...


Plačilni zid

Opis terminološkega problema: Iščem prevod za angleški termin paywall, ki označuje sistem, s katerim založnik omogoča dostop do svojih spletnih vsebin za plačilo. V rabi za ta angleški termin sta dva slovenska ustreznika – plačilni zid in plačljivi zid. Kateri je ustreznejši? Vprašanje poslano: 9. 9. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Raba obeh slovenskih poimenovanj za angleški termin paywall je relativno izenačena. Oba sta neposredno motivirana z angleškim terminom, pri čemer se je v rabi vzpostavila dvojnost na ravni slovenskega ustreznika za prvi del, in sicer angleškemu pay ustrezata tako slovenski plačilni kot plačljivi. Plačilni zid se Več...


Oblikovalsko razmišljanje

Opis terminološkega problema: Že nekaj časa se pri delu srečujem z angleškim terminom design thinking, ki na področju podjetništva označuje pristop k reševanju problemov, npr. pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki se osredotoča na končnega uporabnika, inovativne in celostne rešitve, uporablja spoznanja z različnih področij in spodbuja več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin design thinking se v slovenščino prevaja z različnimi termini. Poleg zgoraj omenjenih, inovacijski pristop in dizajnerski pristop, smo našli še dizajnerski način razmišljanja, kreativno razmišljanje, snovalsko razmišljanje, dizajnerska metodologija, dizajnersko razmišljanje, oblikovalsko mišljenje, Več...


Delo na klik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin clickworking, ki označuje kratkotrajno obliko plačanega dela, ki jo posameznik opravlja prek spleta tako, da se najprej registrira na ustrezni platformi, na kateri si izbere delo, ki ga lahko opravlja kadar koli in kjer koli. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem več...

Mnenje Terminološke sekcije: V povezavi z obravnavanim pojmom smo v strokovnih besedilih s področja delovnega prava našli termine delo prek spletnih platform (prim. članek B. Kresal Delo prek spletnih platform (2020, str. 106)), platformno delo (prim. magistrsko delo U. Škerbinc Socialna varnost delavcev v okviru dela prek spletnih platform (2019, Več...


Zobozdravstvena ambulanta

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje je primerno za ordinacijo zasebnega zobozdravnika, v kateri ta izvaja zobozdravstvene dejavnosti. Je ustrezneje zobna ambulanta ali zobozdravstvena ambulanta? Prosim za pojasnilo. Vprašanje poslano: 1. 9. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V strokovni rabi  – tudi v nazivih konkretnih ambulant – se pojavljata oba termina, zobna ambulanta in zobozdravstvena ambulanta, glej npr. zobozdravstvena ambulanta v ZD Črnomelj ali zobna ambulanta v ZD Radeče. Raba v besedilih sicer ni dosledna, pogosto se v istem besedilu pojavi še stomatološka ambulanta. Če bi Več...