Titles
Semantična prozodija
Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Author: Mojca Šorli
Year: 2020
Prostomorfemskost v slovenščini
Lingua Slovenica 15

Author: Andreja Žele
Year: 2019
Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika
Lingua Slovenica 14

Author: Jerica Snoj
Year: 2019
Glagolski vid v sodobni slovenščini 1
Besedotvorje in pomen
Lingua Slovenica 13

Author: Domen Krvina
Year: 2018
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Author: Špela Petric
Year: 2018
Stopenjsko besedotvorje
Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Author: Boris Kern
Year: 2017
Terminologija v Evropski uniji
Lingua Slovenica 9

Author: Tanja Fajfar
Year: 2017
Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku
Na primeru terminoloških slovarjev
Lingua Slovenica 8

Author: Marjeta Humar
Year: 2016
Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Author: Andrej Perdih
Year: 2016
Spletna besedila in jezik na spletu
Primer blogov in Wikipedije v slovenščini
Lingua Slovenica 6

Author: Mija Michelizza
Year: 2015
Slovenska pravna terminologija
Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Author: Mateja Jemec Tomazin
Year: 2010
Slovenska krščanska terminologija
Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Author: Andreja Legan Ravnikar
Year: 2008
Stalne besedne zveze v slovenščini
Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Author: Polona Gantar
Year: 2007
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005
Pravopisje na Slovenskem
Lingua Slovenica 1

Author: Helena Dobrovoljc
Year: 2004
Lingua Slovenica – Fontes (2011–)
ISSN: 2232-3406
Lingua Slovenica
Veznik v slovenščini
Jezikoslovni spisi III
Lingua Slovenica Fontes 3

Author: Breda Pogorelec
Year: 2021
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi II
Lingua Slovenica Fontes 2

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi I
Lingua Slovenica Fontes 1

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

1855-9425

ISSN (electronic edition)

2712-326X

Specifications

paperback/hardback • 14,5/15,5 × 21/21,5 cm