Naslov:
Lingua Slovenica
Urednica zbirke:
Obdobje:
od 2004
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev. Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in opremljeni navadno s spremno študijo urednika, bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo predstavljenega avtorja.

 

Naslovi
Stopenjsko besedotvorje
Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Avtor: Boris Kern
Leto: 2017
Terminologija v Evropski uniji
Lingua Slovenica 9

Avtorica: Tanja Fajfar
Leto: 2017
Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku
Na primeru terminoloških slovarjev
Lingua Slovenica 8

Avtorica: Marjeta Humar
Leto: 2016
Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Avtor: Andrej Perdih
Leto: 2016
Spletna besedila in jezik na spletu
Primer blogov in Wikipedije v slovenščini
Lingua Slovenica 6

Avtorica: Mija Michelizza
Leto: 2015
Slovenska pravna terminologija
Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Avtorica: Mateja Jemec Tomazin
Leto: 2010
Slovenska krščanska terminologija
Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Avtorica: Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2008
Stalne besedne zveze v slovenščini
Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Avtorica: Polona Gantar
Leto: 2007
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Avtor: Tomaž Sajovic
Leto: 2005
Pravopisje na Slovenskem
Lingua Slovenica 1

Avtorica: Helena Dobrovoljc
Leto: 2004
Lingua Slovenica – Fontes (2011–)
ISSN: 2232-3406
Lingua Slovenica
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi II
Lingua Slovenica Fontes 2

Avtorica: Breda Pogorelec
Leto: 2011
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi I
Lingua Slovenica Fontes 1

Avtorica: Breda Pogorelec
Leto: 2011

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-9425

Specifikacija

mehka/trda vezava • 14,5/15,5 × 21/21,5 cm