Skip to main content
Lingua Slovenica


Obdobje: od 2004


V zbirki izhajajo priročna in praktična dela, ki aktualizirajo odprta vprašanja sodobnega slovenskega jezika z različnih vidikov – aplikativnih, teoretičnih in razvojno-preglednih. Namenjena je tako strokovnjakom kot laični javnosti, zainteresirani za vprašanja sodobnega jezika. V podzbirki Fontes izhajajo znanstvene izdaje (i)zbranih jezikoslovnih del, prispevkov in spisov slovenskih jezikoslovcev. Prispevki so urejeni po tematski sorodnosti in opremljeni navadno s spremno študijo urednika, bibliografijo, stvarnimi in imenskimi kazali ter prispevki, ki še na druge načine osvetljujejo delo predstavljenega avtorja.


Naslovi

Publikacija
Semantična prozodija
Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki
Lingua Slovenica 16

Leto: 2020
Avtorica: Mojca Šorli

Redna cena
19,00 €
Spletna cena
17,10 €

Publikacija
Stopenjsko besedotvorje
Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Leto: 2017
Avtor: Boris Kern

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Paremiološki optimum
Najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini
Lingua Slovenica 10

Leto: 2017
Avtor: Matej Meterc

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Spletna besedila in jezik na spletu
Primer blogov in Wikipedije v slovenščini
Lingua Slovenica 6

Leto: 2015
Avtorica: Mija Michelizza

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Slovenska pravna terminologija
Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Leto: 2010
Avtorica: Mateja Jemec Tomazin

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Slovenska krščanska terminologija
Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Leto: 2008
Avtorica: Andreja Legan Ravnikar

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Pravopisje na Slovenskem
Lingua Slovenica 1

Leto: 2004
Avtorica: Helena Dobrovoljc

Redna cena
11,60 €
Spletna cena
10,40 €

Lingua Slovenica – Fontes ( 2011– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3406

Publikacija
Veznik v slovenščini
Jezikoslovni spisi III
Lingua Slovenica Fontes 3

Leto: 2021
Avtorica: Breda Pogorelec

Redna cena
27,00 €
Spletna cena
24,30 €

Ključne besede
besedne družine
besedne vrste
besedoslovje
besedotvorje
diskurz
elektronska besedila
Evropska unija
frazemi
frazeologija
glagol
glagolski vid
jezikoslovje
jezikovni korpusi
jezikovni vidik
knjižni jezik
kontrastivna analiza
korpusna lingvistika
korpusno jezikoslovje
krščanstvo
leksikalna analiza
leksikografija
leksikologija
liturgični jezik
metafora
metonimija
morfemi
morfologija
normativnost
paremiologija
Pogorelec, Breda
pomenoslovje
pragmatični pomen
pravo
pravopis
pravorečje
pregovori
prevajanje
prevodi
prostomorfemskost
protipomenke
semantična prozodija
semantika
sinonimi
slovanski jeziki
slovarji
slovaropisje
slovaroslovje
slovaščina
slovenski pregovori
slovenščina
slovnica
slovstvena folkloristika
sociolingvistika
spletno pisanje
stalne besedne zveze
stilistika
stopenjsko besedotvorje
terminologija
terminološki slovarji
tuji jeziki
tvorjenke
večbesedni leksem
veznik
vrednotenje
zgodovina
zgodovina jezika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR