Title:
Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor    

Leksikalna sinonimija: jezikovna danost, tema 
v pomenoslovju, vsebina slovarja
Gradivo za Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonimna razmerja v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika: 
ugotavljanje, opisovanje, ponazarjanje
Slovaropisna strukturiranost leksikalne sinonimije v SSSJ  (Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj)
Dopolnitve SSSJ v spletni objavi 
Prihodnje dopolnjevanje in vsebinske širitve SSSJ
Tehnološka podpora pri izdelavi SSSJ  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Od slovarske baze v formatu xml do objave SSSJ na portalu Fran  (Nina Ledinek, Andrej Perdih)
Zgodovina nastajanja SSSJ

Summary
Viri in literatura
Kazalo ponazoril
Stvarno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0151-0

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 316 pages

Price

21,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)

E-publications