Title:
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]. Jezikoslovni spisi II
Author:
Other authors:
edited, selected and afterword by Mojca Smolej
bibliography Anka Solner Perdih
Year:
Compilation:
Lingua Slovenica Fontes 2
Keywords:
Language(s):
Description

Druga knjiga izbranih jezikoslovnih spisov prinaša obsežen izbor razprav Brede Pogorelec, ki obravnavajo stilistične posebnosti slovenskega knjižnega jezika. Večina razprav se dotika predvsem umetnostnega jezika in njegovega doprinosa k razvoju slovenskega knjižnega jezika. Delo je razdeljeno na tri poglavja: Teorija slogovnega razvoja slovenske besedne umetnosti in Predhodništvo Moderne, Jezikovnostilistične raziskave proze Ivana Cankarja ter Novejša slovenska proza (Cankarjevi vplivi in Literarno obdobje med 1960 in 1970).

Publishing Houses

Filozofska fakulteta • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-281-8

Specifications

hardback • 15 × 21,5 cm • 364 pages • black&white photos

Price

27,00 EUR (Regular)
23,00 EUR (Club)

E-publications