Title:
Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Znanstvena monografija predstavlja razvoj slovenske pravne terminologije od 19. stoletja do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Pravno izrazje se je ves čas močno oblikovalo pod vplivom drugih jezikov, sprva nemščine, potem srbohrvaščine in danes angleščine. Analiza glagolskih terminov, vključenih v terminološko zbirko Evroterm, opozarja na pomen glagola kot ene od terminoloških besednih vrst v humanističnih vedah, čeprav pod vplivom (pre)zvestega sledenja izvirniku prepogosto nastajajo nerazumljivi termini, ki otežujejo učinkovito (spo)razumevanje.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-234-4

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 260 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications