Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Author: Breda Pogorelec
Year: 2021Table of content

Breda Pogorelec – gimnazijka in študentka
Breda Pogorelec – doktorantka
O poteku in načelih izdaje tipkopisa doktorske disertacije

I Vezna sredstva v hipotaksi
1 Veznik da
2 Veznik če
3 Dopustni vezniki z začetnim elementom če-
4 Veznik ko
5 Veznik ako
6 Veznik kadar
7 Veznik preden
8 Veznik dokler, dokler ne
9 Vezni adverb komaj
10 Veznik odkar
11 Veznik nakar
12 Veznik dočim
13 Veznik ker
14 Vezni adverb kakor (kot, ko)
15 Veznik nego
16 Vezniška zveza čim – tem
17 Vsebinski odvisniki, ki jih uvajajo vprašalnice
18 Relativni veznik, zaimek, prislov

II Vezna sredstva v parataksi
1 Veznik in
2 Veznik pa
3 Veznik ter
4 Veznik a
5 Veznik ali
6 Veznik toda
7 Veznik in vezni adverb vendar
8 Skupina veznikov z istim pomenom: ampak, temveč, marveč, pač pa
9 Veznik sicer
10 Nikalnica ne v vezniški funkciji
11 Adverb niti
12 Veznik saj
13 Veznik kajti
14 Veznik zakaj
15 Vezni adverb namreč
16 Vezni adverb zato
17 Vezni adverb torej
18 Vezni adverb tudi
19 Vezni adverb le
20 Vezni adverb samo
21 Vezni adverb celo
22 Vezni adverb zlasti
23 Vezni adverb posebno
24 Vezni adverb vsaj
25 Vezni adverb še
26 Vezni adverb že
27 Časovni adverbi v vezniški funkciji
28 Skupina raznih adverbov, ki učinkujejo v posebni poziciji tudi kot vezni adverbi

III Asidenton
1 Stavki v asindetonu so v prirednem odnosu
2 Asindetični vrivki v stavčne zveze
3 Stavki, ki si sledijo v asindetonu, so po pomenu v razmerju podrednosti
4 Asindeton veže izraze
5 Nekateri posebni primeri asindetona

Seznam kratic iz literature za gradivo
Navedena literatura
FotografijeMore ...Regular price
27.00 €

Online price
24.30 €


Keywords
conjunction
Pogorelec, Breda
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR