Title:
Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so z manjšimi popravki ponatisnjene slogovne razprave, ki so bile objavljene v različnih znanstvenih in strokovnih revijah in zbornikih, prvič pa sta objavljeni obsežnejši razpravi Erjavec med znanostjo in umetnostjo in Jezik, umetnost in kvantna fizika. Tematika razprav je izredno široka – predstavljeno je jezikovno oblikovanje tako Trubarjevih in baročnih pridižnih besedil kot umetnostnih in neumetnostnih besedil, ki so nastala v 19., 20. in 21. stoletju. V drugem delu knjige je posebna pozornost namenjena oblikovanju besedil na prvi pogled tako različnih zvrsti, kot sta umetnostna ter poljudnoznanstvena in znanstvena. Napeto in protislovno razmerje med obema zvrstema pa ostaja nerazumljivo le, dokler ga ne začnemo dojemati kot uresničitev in oblikovalca zahodnega novoveškega zgodovinskega razvoja, ki ga filozofsko usmerjata posebno, metafizično razumevanje resnice in stalno upiranje takemu redukcionizmu.

Table of content

Predgovor

I.

1. Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige

2. Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem (Svetokriški in Rogerij)

3. Pomen krajinskih opisov v Tavčarjevi zgodnji prozi

4. Prešeren, historizem in argumentacija

5. Historistično oblikovanje slovenskih umetnostnih in neumetnostnih besedil v 19. stoletju

6. Poskus skladenjsko-pomenskega določanja Cankarjevega slogovnega razvoja

7. Slog je pomen, pomen je slog. Ivan Cankar: Edina beseda, Ciril Kosmač: Pomladni dan

8. Kocbek in nova stvarnost

9. Spiralnost razvoja umetnostnega jezikovnega oblikovanja (Kajetan Kovič, Uroš Zupan)

II.

1. Erjavec med znanostjo in umetnostjo

2. Proteus med poljudnostjo in znanostjo. Oblikovanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih besedil

3. Proteus – med pripovedjo in opisom

4. Umetnostno besedilo in jezikoslovje

5. Jezik, umetnost in kvantna fizik

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-02-7

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 328 pages

Price

not for sale

E-publications