Skip to main content
Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave.


Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005Table of content

Predgovor

I.

1. Retoričnost in besedilnost Trubarjeve pridige

2. Jezikovnostilistična raziskava baroka na Slovenskem (Svetokriški in Rogerij)

3. Pomen krajinskih opisov v Tavčarjevi zgodnji prozi

4. Prešeren, historizem in argumentacija

5. Historistično oblikovanje slovenskih umetnostnih in neumetnostnih besedil v 19. stoletju

6. Poskus skladenjsko-pomenskega določanja Cankarjevega slogovnega razvoja

7. Slog je pomen, pomen je slog. Ivan Cankar: Edina beseda, Ciril Kosmač: Pomladni dan

8. Kocbek in nova stvarnost

9. Spiralnost razvoja umetnostnega jezikovnega oblikovanja (Kajetan Kovič, Uroš Zupan)

II.

1. Erjavec med znanostjo in umetnostjo

2. Proteus med poljudnostjo in znanostjo. Oblikovanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih besedil

3. Proteus – med pripovedjo in opisom

4. Umetnostno besedilo in jezikoslovje

5. Jezik, umetnost in kvantna fizik
price


Keywords
history
language history
Slovene language
standard language
stylistics
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR