Title:
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]. Jezikoslovni spisi I
Author:
Other authors:
edited, selected and afterword by Kozma Ahačič
afterwords by Marko Stabej, Igor Grdina
Year:
Compilation:
Lingua Slovenica Fontes 1
Keywords:
Language(s):
Description

Breda Pogorelec je bila ena tistih raziskovalcev in profesorjev, ki jim znanost in vse, kar je povezano s stroko, predstavlja način življenja. Njena izobrazba in življenjska pot sta ji omogočili, da za sabo ni pustila samo spomina, ampak tudi precejšnjo, na prvi pogled kar presenetljivo veliko količino gradiva. Delo, v katerem so zbrana znanstvena in strokovna spoznanja glede zgodovine slovenskega jezika, do katerih se je avtorica dokopala v več desetletjih znanstvenega dela, je sestavljeno iz treh sklopov. Prvi sklop z naslovom V iskanju zgodovine slovenskega jezika vsebuje pregledne obravnave zgodovine slovenskega jezika. Temeljna tendenca vseh besedil je jasna: čim bolj strnjeno iz niza dejstev izluščiti zgodbo, jedrni tok, a ne prezreti zastranitev. Drugi, najkrajši sklop z naslovom V arhivih zajema delo, ki ga je Breda Pogorelec posvetila arhivskemu gradivu. Tretji sklop, K posamičnim problemom, zajema tisto, čemur bi danes rekli »izvirni znanstveni članki«.

Publishing Houses

Filozofska fakulteta • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-279-5

Specifications

hardback • 15 × 21,5 cm • 499 pages

Price

36,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)

E-publications