Terminološka sekcijačlani terminološke sekcije

Vodja: Mojca Žagar Karer
            +386 1 470 62 23
            mojca.zagar@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 3. nadstropje

 

Namen in dejavnost sekcije

V Terminološki sekciji je trenutno zaposlenih 5 raziskovalcev in 1 strokovna sodelavka. Ukvarjajo se z izdelavo terminoloških slovarjev, pri čemer sodelujejo s priznanimi strokovnjaki za posamezna področja. Prav tako se ukvarjajo s terminološkim svetovanjem in raziskovanjem terminologije. Jezikovne vsebine, ki nastajajo v sekciji, so namenjene specializiranim uporabnikom, zlasti strokovnjakom različnih strok, pa tudi drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s terminologijo. Raziskovalno se sodelavci sekcije posvečajo metodologiji terminološkega dela, uporabnikom terminologije, terminološkim načelom, normativnim vprašanjem, determinologizaciji, razvoju terminologije v slovenskem jeziku … Nekateri člani so vpeti v pedagoško dejavnost na Podiplomski šoli ZRC SAZU, večkrat so tudi gostujoči predavatelji v Sloveniji in v tujini.

V okviru sekcije trenutno nastaja 10 terminoloških slovarjev, in sicer s področja agronomije, botanike (2. izd.), fizioterapije, gasilstva, gledališča (2. izd.), kamnarstva, kriminalistike, računalništva, tehnike, tiflopedagogike in živinoreje.

Sodelavci sekcije od leta 2013 urejajo spletišče Terminologišče, kjer predstavljajo svoje delo (med drugim je na voljo vsako leto posodobljen seznam člankov in monografij sodelavcev sekcije s področja terminologije), objavljajo terminološke slovarje (ki so dostopni tudi preko portala Fran) in odgovarjajo na vprašanja v Terminološki svetovalnici

V okviru sekcije so nastala in nastajajo naslednja temeljna dela za slovenski jezik:

 

Trenutni projekti

Člani terminološke sekcije sodelujejo v naslednjih programih in projektih: 

 

Odmevi v medijih

Delo članov sekcije odmeva tudi v medijih, v katerih večkrat predstavljajo svoje delo:  

V tiskani in spletni izdaji Dela soustvarjajo rubriko Beseda tedna.