Jezikovnotehnološki razvojni center (JetRCe)Vodja: Mateja Jemec Tomazin
+386 1 470 65 25
mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 3. nadstropje

Namen in dejavnost sekcije

Jezikovnotehnološki razvojni center ali JetRCe združuje raziskovalce vseh sekcij Inštituta. Skupaj se ukvarjajo z nalogami, ki presegajo delo posameznih sekcij in za katere je treba poznati posebnosti dela in gradiva, ki vplivajo na način in obseg izvedbe projekta, kar vključuje tudi načrtovanje ustrezne računalniške in druge opreme. JetRCe trenutno združuje 10 raziskovalcev. Pomemben del nalog predstavljajo idejna zasnova in izdelava podatkovnih baz, prilagoditev in zasnova specializiranih programov za izdelavo slovarjev, prav tako pa skrbijo tudi za digitalizacijo in arhiviranje gradiva, ob tem pa tudi za dostopnost podatkov raziskovalni in splošni javnosti. Raziskovalno se sodelavci sekcije posvečajo jezikovnim tehnologijam, organizaciji podatkovnih shem ter tehničnim in pravnim vprašanjem dostopnosti jezikovnih virov.
Nekateri člani so vpeti v pedagoško dejavnost na Podiplomski šoli ZRC SAZU, večkrat so tudi gostujoči predavatelji v Sloveniji in v tujini.

Trenutni projekti

V okviru sekcije trenutno poteka projekt digitalizacije arhivskega gradiva in razvoj dveh specializiranih programov za izdelavo terminoloških virov in analizo narečnih podatkov. Člani JetRCa sodelujejo v naslednjih programih in projektih: