Sekcija za zgodovino slovenskega jezika člani zgodovinske sekcije

Vodja: Andreja Legan Ravnikar
            +386 1 200 60 01
            andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Lokacija: Wolfova 8, 2. nadstropje

 

Namen in dejavnost sekcije

V Sekciji za zgodovino slovenskega jezika je trenutno zaposlenih 6 raziskovalcev, ki se ukvarjajo s slovarskim opisom in raziskovanjem slovenskega jezika preteklih obdobij, zlasti slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Jezikovne vsebine pripravljajo za strokovne uporabnike s področja jezikoslovja, literarne in kulturne zgodovine, s poljudnimi vsebinami pa informirajo tudi splošne uporabnike. Raziskovalno se člani udejanjajo  na področjih zgodovinske leksikologije in leksikografije, zgodovinskega oblikoslovja in besedotvorja, zgodovinske terminologije in frazeologije, zgodovinske sociolingvistike, kontaktnega jezikoslovja, zgodovine jezikoslovja in zgodovine slovenskega knjižnega jezika od 16. do konca 19. stoletja. Nekateri člani so vpeti v pedagoško dejavnost na Podiplomski šoli ZRC SAZU, večkrat so tudi gostujoči predavatelji v Sloveniji in tujini.

V okviru sekcije nastaja zgodovinski slovar Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (2021–; glavni uredniki prve knjige dr. Kozma Ahačič, dr. Metod Čepar, dr. Alenka Jelovšek, dr. Andreja Legan Ravnikar, dr. Majda Merše (upok.), dr. Jožica Narat (upok.), dr. France Novak (upok.)).

Sodelavec sekcije je glavni urednik jezikovnih portalov Fran in Franček, nekateri sodelavci pa sodelujejo pri ustvarjanju in nadgrajevanju portala Fran ter skrbijo za vizualizacijo zgodovinskih jezikovnih podatkov. Sodelavci so uredniki in člani uredniških odborov domačih in mednarodnih jezikoslovnih revij, inštitutske knjižne zbirke, (so)uredniki znanstvenih monografij in znanstvenokritičnih izdaj, izbranih del in neobjavljene zapuščine slovenskih jezikoslovcev, so tudi avtorji odgovorov in člani uredniškega odbora v Jezikovni svetovalnici, ki deluje pod okriljem pravopisne sekcije. Eden od sodelavcev je pisec slovnic in učbenikov za osnovne in srednje šole. 

V okviru sekcije so nastala in nastajajo naslednja temeljna dela za slovenski jezik:

 

Trenutni projekti

Člani sekcije za zgodovino slovenskega jezika sodelujejo v naslednjih programih in projektih:

 

Odmevi v medijih

Delo članov odmeva tudi v medijih, v katerih večkrat sami predstavljajo svoje delo:

V tiskani in spletni izdaji Dela soustvarjajo rubriko Beseda tedna.