Skip to main content

Leksikološka sekcijaLeksikološka sekcija

Vodja: Janoš Ježovnik
            
+386 1 470 61 71
            
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 1. nadstropje

 

Namen in dejavnost sekcije

V Leksikološki sekciji je trenutno zaposlenih 17 raziskovalcev, ki se ukvarjajo s slovaropisno in raziskovalno dejavnostjo zlasti sodobnega slovenskega jezika. Jezikovne vsebine pripravljajo za profesionalne in splošne uporabnike, v zadnjih letih pa posebno pozornost namenjajo tudi mlajšim jezikovnim uporabnikom. Raziskovalno se člani udejstvujejo na področjih glasoslovja, semantike, morfologije, besedotvorja, skladnje, leksikologije, frazeologije, paremiologije, zvrstnosti, stilistike, etimologije, normativnosti, tudi sociolingvistike in dialektologije. Nekateri člani so vpeti v pedagoško dejavnost na Podiplomski šoli ZRC SAZU, Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, večkrat so tudi gostujoči predavatelji v Sloveniji in v tujini.

V okviru sekcije nastaja 5 rastočih slovarjev, to so: eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016–), Šolski slovar slovenskega jezika (2019–; glavna urednica dr. Špela Petric Žižić),  Sprotni slovar slovenskega jezika (2014–; glavni urednik dr. Domen Krvina), Slovar neglagolske vezljivosti (2020–) dr. Andreje Žele in Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (2020–) dr. Mateja Meterca.

Sodelavci sekcije sodelujejo pri ustvarjanju, urejanju in nadgrajevanju jezikovnih portalov Fran in Franček. Poleg dodajanja in urejanja jezikovnih vsebin skrbijo tudi za izobraževalno dejavnost, tehnično podporo, vizualizacijo jezikovnih podatkov in promocijo jezikovnih vsebin ter jezikoslovne znanosti nasploh. So člani organizacijskih odborov znanstvenih  srečanj (simpozij Obdobja, Mednarodni dan slovarjev, Škrabčevi dnevi idr.).
 
V sekciji nastaja Lematska baza, poteka razvoj ZRCole 2, sodelavci so tudi avtorji odgovorov in člani uredniškega odbora v Jezikovni svetovalnici, ki deluje pod okriljem pravopisne sekcije. 

V okviru sekcije so nastala in nastajajo nekatera temeljna dela za slovenski jezik

Člani sekcije opravljajo tudi uredniško delo:

 

Trenutni projekti

Člani leksikološke sekcije sodelujejo v naslednjih programih in projektih: 

 

Odmevi v medijih

Delo članov sekcije odmeva tudi v medijih, v katerih večkrat predstavljajo svoje delo:  

V tiskani in spletni izdaji Dela soustvarjajo rubriko Beseda tedna.