Dialektološka sekcijačlani dialektološke sekcije

Vodja: Karmen Kenda Jež
            +386 1 470 62 22
            carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Lokacija: Novi trg 4, 4. nadstropje

 

Svoje delo predstavljamo na posebnem spletnem mestu, ki smo ga poimenovali Slovenski lingvistični atlas (SLA).