Dialektološka sekcija



Svoje delo predstavljamo na posebnem spletnem mestu, ki smo ga poimenovali Slovenski lingvistični atlas (SLA).