Naslov:
Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Znanstvena monografija predstavlja razvoj slovenske pravne terminologije od 19. stoletja do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Pravno izrazje se je ves čas močno oblikovalo pod vplivom drugih jezikov, sprva nemščine, potem srbohrvaščine in danes angleščine. Analiza glagolskih terminov, vključenih v terminološko zbirko Evroterm, opozarja na pomen glagola kot ene od terminoloških besednih vrst v humanističnih vedah, čeprav pod vplivom (pre)zvestega sledenja izvirniku prepogosto nastajajo nerazumljivi termini, ki otežujejo učinkovito (spo)razumevanje.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-234-4

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 21 cm • 260 strani

Cena

17,00 EUR (redna)
14,00 EUR (klubska)