Naslov:
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]. Jezikoslovni spisi II
Avtorica:
Drugi avtorji:
uredila, izbrala in spremno študijo napisala Mojca Smolej
bibliografija Anka Sollner Perdih
Leto:
Zbirka:
Lingua Slovenica Fontes 2
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Druga knjiga izbranih jezikoslovnih spisov prinaša obsežen izbor razprav Brede Pogorelec, ki obravnavajo stilistične posebnosti slovenskega knjižnega jezika. Večina razprav se dotika predvsem umetnostnega jezika in njegovega doprinosa k razvoju slovenskega knjižnega jezika. Delo je razdeljeno na tri poglavja: Teorija slogovnega razvoja slovenske besedne umetnosti in Predhodništvo Moderne, Jezikovnostilistične raziskave proze Ivana Cankarja ter Novejša slovenska proza (Cankarjevi vplivi in Literarno obdobje med 1960 in 1970).

Prvi se osredotoča na temeljna izhodišča jezikovnostilističnih raziskav. V njem je tako zaslediti odgovore na vprašanja, kot so: kakšna je vloga jezikovne stilistike znotraj jezikoslovnih in literarnih ved, kakšno je njeno predmetno področje, kaj jezikovna stilistika in njen razvoj pomenita za razvoj knjižnega jezika, kako pristopiti k literarnemu in neliterarnemu besedilu … Drugi sklop je posvečen jezikovnostilističnim raziskavam proze Ivana Cankarja. Predstavljeni in do potankosti so analizirani številni Cankarjevi stilemi, ki se medsebojno dopolnjujejo in šele kot taki ponujajo celovit vpogled v prefinjene jezikovnostilistične igre. Razumevanje Cankarja, njegovega jezika je po besedah Brede Pogorelec pogoj za razumevanje sodobne umetnosti. Zadnji sklop predstavlja vrh raziskovanja jezikovnostilističnih zakonitosti proze Ivana Cankarja, saj je ponovno izpostavljena misel, da je razumevanje proze Ivana Cankarja ključ za razumevanje vse sodobne slovenske besedne umetnosti. Zadnji sklop se tako navezuje na čas po Cankarju oz. na prozo 20. stoletja. Temelj analize predstavlja prav iskanje nepretrganosti v razvoju slovenske besedne umetnosti (po Moderni). Ključno vprašanje je, kako je sodobna slovenska besedna umetnost črpala in zajemala iz Cankarja, vendar ne v smislu posnemanja, pač pa razvoja, preoblikovanja. Vsaka izčrpna raziskava jezika mora namreč upoštevati tudi zgodovinski razvoj.

Knjiga predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje raziskovanje jezikovnostilističnih zakonitosti sodobne slovenske proze in kot taka ponuja vrsto teoretičnih ključev in pripomočkov za tovrstno početje.

Založnika

Založba ZRC • Filozofska fakulteta

ISBN

978-961-254-281-8

Specifikacija

trda vezava • 15 × 21,5 cm • 364 strani • črno-bele fotografije

Cena

27,00 EUR (redna)
23,00 EUR (klubska)