Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri
Sodelavci:
, , ,
, , , , ,
Nemec Karmen
, ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–30. januar 2011
Šifra:
L6-0075 (B)
Opis

Program raziskovalnega projekta obsega več področij terminološkega menedžmenta: raziskovanje in razvijanje terminološke in terminografske teorije, izdelavo novih in dodelavo že uporabljanih računalniških orodij za obdelavo terminologije, oblikovanje terminoloških korpusov, obdelavo, prevajanje, standardiziranje terminologij različnih področij, izdelavo in objavo eno- in večjezičnih produktov v knjižni in elektronski obliki (CD, svetovni splet), organizacijo mednarodnih strokovnih srečanj.

Vodilni partner

Vodja programa

Vodja programa na ZRC