Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pravni terminološki slovar (dokončanje).
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2014–30. september 2017
Šifra:
L6-6844
Opis

Pravni terminološki slovar (dokončanje).

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350