Vodja Terminološke sekcije, raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
01 470 62 23
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki terminologije.

 Je članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU in uredniškega odbora publikacije Historični seminar.

Izbrane publikacije

ŽAGAR KARER, Mojca. Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 12. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 107–121.

ŽAGAR KARER, Mojca. Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. V: DOBROVOLJC, Helena (ur.), VEROVNIK, Tina (ur.). Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, str. 221–229.

ŽAGAR KARER, Mojca, FAJFAR, Tanja. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1, 2015, str. 23–35.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski, 21/1, 2015, str. 7–21.

FRANGEŽ, Danijela, KLANČNIK, Anton Toni, ŽAGAR KARER, Mojca, LUDVIGSEN, Bjørn-Erik, KOŃCZYK, Jarosław, RUIZ PEREZ, Fernando, VEIJALAINEN, Mikko, LEWIN, Maurine. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4, 2015, str. 291–299.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 254 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 4. 1. 1981 v Ljubljani.

Leta 2004 je na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz slovenskega knjižnega jezika s književnostjo in stilistike.

Od leta 2004 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 2010 je Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala z nalogo Elektrotehniška terminologija med slovarjem in besedilom.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 

Ključne besede

terminologija • terminografija • leksikologija • terminološko svetovanje