Vodja Terminološke sekcije, raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
01 470 62 23
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki terminologije. Zanimajo jo zlasti metodologija terminološkega dela, terminološka načela, prekrivanje terminologije in splošne leksike ter uporabniki terminologije. Skupaj s sodelavci se ukvarja tudi s terminološkim svetovanjem.

Je članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU in uredniškega odbora publikacije Historični seminar. Je tudi članica širšega sestava Pravopisne komisije, uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in uredniškega odbora portala Fran. Je sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice.

Od leta 2013 je članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju, od leta 2018 pa je članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology).

Izbrane publikacije

ŽAGAR KARER, Mojca. Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 12. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 107–121.

ŽAGAR KARER, Mojca. Ožja terminološka norma in odstopi od pravopisne norme v terminologiji. V: DOBROVOLJC, Helena (ur.), VEROVNIK, Tina (ur.). Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, str. 221–229.

ŽAGAR KARER, Mojca, FAJFAR, Tanja. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1, 2015, str. 23–35.

FAJFAR, Tanja, ŽAGAR KARER, Mojca. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski, 21/1, 2015, str. 7–21.

FRANGEŽ, Danijela, KLANČNIK, Anton Toni, ŽAGAR KARER, Mojca, LUDVIGSEN, Bjørn-Erik, KOŃCZYK, Jarosław, RUIZ PEREZ, Fernando, VEIJALAINEN, Mikko, LEWIN, Maurine. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4, 2015, str. 291–299.

ŽAGAR KARER, Mojca. Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 254 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 4. 1. 1981 v Ljubljani.

Leta 2004 je na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz slovenskega knjižnega jezika s književnostjo in stilistike.

Od leta 2004 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 2010 je Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala z nalogo Elektrotehniška terminologija med slovarjem in besedilom.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 

Ključne besede

terminologija • terminografija • leksikologija • terminološko svetovanje