Dr. Mija Michelizza

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 470 64 30

mija.michelizza@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
28437 (ARRS)

Mija Michelizza (17. 1. 1981) je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji, ter terminologijo. Je sodelavka pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, sodeluje v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra obeleži mednarodni dan slovarjev.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • leksikografija
 • internetno jezikoslovje
 • terminologija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2015–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2011: doktorat iz jezikoslovja.na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Vloga in pomen spletnih besedil v slovenščini)
 • 2006: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, španski jezik in književnost)
 • 1999: matura na Gimnaziji Tolmin

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2006–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: vodja Sekcije za leksiko pri ZDSDS
 • 2017–2019: koordinatorica terminoloških pregledov pri eSSKJ
 • 2016–2019: koordinatorica dela pri eSSKJ

 

Drugo:

 • gostovanja: Praga (2019), Beograd (2018), Luksemburg (2017), Valladolid (2010), Hamburg (2009), Pisa (2009), Celovec (2008)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2018–: članica Uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenki jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2018–: tehnična urednica revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019–: organizacija prireditev ob mednarodnem dnevu slovarjev (skupaj z Nino Ledinek)
 • 2012–: soavtorica, sourednica enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (SNB, SSKJ2, eSSKJ)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (aplikativni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
leksikologija
leksikografija
internetno jezikoslovje
terminologija