Raziskovalka pri tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Telefon:
01 470 64 30
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

V okviru inštitutskega dela se ukvarja z leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji.

Izbrane publikacije
  • Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Matej Meterc, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele (2016): Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – predstavitev temeljnih konceptualnih izhodišč. V: Škrabčevi dnevi 9 (ur. Marušič, F., Mišmaš, P. in Žavcer, R.). Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 16–33.
  • Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza (2016): "TineB", "Zgodovinar_666" in "assange" – kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena. V: Računalniško posredovana komunikacija, Slovenščina 2.0, tematska številka, Letn. 4 , št. 2 (ur. Fišer, D.). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 131–155.
  • Mija Michelizza (2015): Spletna besedila in jezik na spletu: primer blogov in Wikipedije v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
  • Mija Michelizza (2015): Leksika na spletu (in kje jo iskati). V: Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih (ur. Fišer, D.). Ljubljana, 25.–27. november 2015 [Elektronski vir]. 44–49. <http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/JANES15-08-Leksika.pdf>.
  • Mija Michelizza (2012): Splet z jezikovnega in jezikoslovnega vidika. V: Historični seminar 10 (ur. Keber, K., Šter, K., Vidmar, L. in Žagar Karer, M.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 171–190.
  • Mija Michelizza (2012):   Ločila in druga pisna znamenja v elektronskih besedilih. V: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih (ur. Jakop, N. in Dobrovoljc, H.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 151–162.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena je 17. 1. 1981 v Šempetru pri Gorici.

Leta 2006 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz slovenistike in španskega jezika, leta 2011 pa z doktorsko disertacijo z naslovom Vloga in pomen spletnih besedil v slovenščini zaključila podiplomski študij smeri Slovenski knjižni jezik s stilistiko. V času dodiplomskega študija se je udeležila polletne izmenjave na Avtonomni univerzi v Madridu (UAM), leta 2009 je bila na enomesečnem študijskem izpopolnjevanju na Univerzi v Pisi.

Od leta 2006 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • internetno jezikoslovje • korpusno jezikoslovje