Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
+386 1 470 64 30
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
28437 (ARRS)
0000-0001-9741-600X (ORCID)
57201254511 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Mija Michelizza (17. 1. 1981) je raziskovalka v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, tudi v povezavi z novostmi, ki jih prinašajo splet in drugi elektronski mediji, ter terminologijo. Je sodelavka pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, sodeluje v uredniškem odboru Jezikovne svetovalnice in vodi Sekcijo za leksiko pri Zvezi društev Slavistično društvo Slovenije, ki vsako leto 16. oktobra obeleži mednarodni dan slovarjev.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • leksikografija
 • internetno jezikoslovje
 • terminologija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2015–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2011: doktorat iz jezikoslovja.na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Vloga in pomen spletnih besedil v slovenščini)
 • 2006: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost, španski jezik in književnost)
 • 1999: matura na Gimnaziji Tolmin

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2006–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: vodja Sekcije za leksiko pri ZDSDS
 • 2017–2019: koordinatorica terminoloških pregledov pri eSSKJ
 • 2016–2019: koordinatorica dela pri eSSKJ

 

Drugo:

 • gostovanja: Praga (2019), Beograd (2018), Luksemburg (2017), Valladolid (2010), Hamburg (2009), Pisa (2009), Celovec (2008)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2018–: članica Uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenki jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2018–: tehnična urednica revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019–: organizacija prireditev ob mednarodnem dnevu slovarjev (skupaj z Nino Ledinek)
 • 2012–: soavtorica, sourednica enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (SNB, SSKJ2, eSSKJ)
Izbrani projekti

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (1. februar 200830. januar 2011)

Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 200731. december 2009)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • internetno jezikoslovje • terminologija