Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

Osnovni Podatki

Opis

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja je trenutno največji slovenski slovaropisni projekt. Glede na relativno maloštevilno gradivo iz 17. ter 18. stoletja ter relativno dobro popisano gradivo 19. stoletja gre za slovar, ki bo temeljni zgodovinski slovar slovenskega jezika. Šele njegovo dokončanje bo omogočalo izdelavo priročnikov, kot je npr. Oxford English Dictionary, tudi za slovenski jezik. Projekt bo omogočil dokončni premislek o slovarskem konceptu na mednarodni ravni, izdelavo dokončnih gesel za prvi zvezek slovarja in tem povezanih raziskav ter izdelavo priročnika za bodoče leksikografe.

Ker bo slovar narejen z najnaprednejšo računalniško tehnologijo, bo projekt ponudil tudi rešitve za številna jezikovnotehnološka vprašanja, ki jih odpira izdelava tako velikega slovarja v današnji dobi. Obenem s prvim zvezkom slovarja bo tako pripravljena tudi objava slovarja na spletu, ki bo v celoti odprto dostopen. Spletna verzija slovarja ne bo strogo sledila abecednemu redu priprave, kot ga zahteva knjižna izdaja, ampak bo na podlagi podatkov o iskanju vključevala tudi druga gesla in se bo v prihodnosti vsako leto dopolnjevala z novimi gesli.

V okviru projekta se bodo pripravila tudi vsebinska in jezikovnotehnološka izhodišča za pripravo korpusa slovenskega jezika 16. stoletja, za katerega je večina prepisov že pripravljenih. Korpus bo odprto dostopen. V okviru projekta bo tako začel izhajati oziroma delovati slovar, ki so ga številne recenzije po mednarodnih revijah že ob izdaji poskusnega snopiča ocenile za eno najmodernejših nastajajočih evropskih del zgodovinskega slovaropisja.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
jezikovne tehnologije
leksikologija
zgodovinski slovar
16. stoletje

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350