Dr. Metod Čepar

Znanstveni sodelavec, raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja+386 1 200 60 06

metod.cepar@zrc-sazu.si

Wolfova 8Oznake
32210 (ARRS)

Metod Čepar (17.10. 1985) je raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta Frana Ramovša za slovenski jezik. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovinskim oblikoslovjem. Je soavtor in sourednik nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek AD je izšel 2021). Je tudi strokovnjak za slovaški in bolgarski jezik.

Raziskovalna področja

 • zgodovinsko slovaropisje
 • leksikologija
 • zgodovinsko jezikoslovje
 • zgodovinsko oblikoslovje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2017: znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2013: doktorat znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
 • 2009: diploma iz slovaškega jezika in književnosti ter primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2004: matura na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2009–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2021: glavni urednik in soavtor Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: A–D

 • 2010: dopisni član bolgarske akademije znanosti in umetnosti (BANI – bălgarskata akademija na nauki i izkustva) zaradi svojega prispevka pri širjenju poznavanja bolgarske kulture in literature v tujini
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Imenoslovje H370
Primerjalno jezikoslovje H380

Ključne besede
slovaropisje
zgodovinsko oblikoslovjeika
zgodovinsko jezikoslovje