Dr. Andreja Legan Ravnikar

Vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika, višja znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja+386 1 200 60 01

andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Wolfova 8 (2. nadstropje)Oznake
11054 (ARRS)

Andreja Legan Ravnikar (2. 5. 1964) je vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v tej enoti. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s knjižno slovenščino 16. stoletja. Je soavtorica in sourednica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek AD je izšel 2021). Raziskuje tudi slovensko strokovno izrazje različnih področij od 16. do konca 19. stoletja, posebej krščansko terminologijo in nastanek terminologije drugih strok. Je glavna urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica. Kot docentka predava na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Piše večinoma znanstvene članke s področij besedoslovja in pomenoslovja, slovaropisja, terminologije, slovenščine v stiku in besedotvorja. Prek strokovnega pisanja in nastopanja v medijih širšo javnost seznanja s pomembnimi dosežki iz slovenske jezikovne in kulturne zgodovine.

Raziskovalna področja

 • zgodovinska leksikologija
 • zgodovinsko slovaropisje
 • zgodovinska terminologija
 • zgodovinsko besedotvorje
 • slovenski knjižni jezik 16. stoletja
 • kontaktno jezikoslovje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2015–: višja znanstvena sodelavka
 • 2014–: docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU (Jezikoslovni modul)
 • 2009–2014: docentka za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2002: doktorat na temo Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika (Od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1996: znanstveni magisterij na temo Valentin Vodnik – oblikovalec slovenske terminologije (Upravno-politična in vojaška terminologija – Lublanske novice 1797) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1988: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A –­ slovenski jezik in književnost, B – ­ruski jezik in književnost)
 • 1983: matura na Gimnaziji Novo mesto

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2014–: dopolnilna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2013: gostujoča raziskovalka na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje v Zagrebu na Hrvaškem
 • 2005–: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1989–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 1989: Osnovna šola Preska v Medvodah

 

Vodstvene funkcije:

 • 2020-: članica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2019: področna urednica (prepisi) Korpusa 16 (Zbirka Fran)
 • 2019: predsednica interdisciplinarnega znanstvenega simpozija Oživljeni Vodnik
 • 2018–: vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika
 • 2014–: urednica knjižne zbirke Linguistica et philologica
 • 2013–: vodja jezikoslovne sekcije v Slovenskem društvu za preučevanje 18. stoletja

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Eva Trivunović, Mitja Trojar
 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Simon Atelšek, Eva Trivunović

 

Drugo:

 • gostovanja: Monošter (2021), Zagreb (2019), Moskva (2016), Čakovec (2015) Zagreb (2014), Minsk (2013), Monošter (2009), Opatija (2006)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica Izvršilnega odbora Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja
 • 2017–: članica Uredniškega sveta spletnega Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika Metke Furlan
 • 1998–: članica Slovenskega slavističnega komiteja pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 1997–1999: članica upravnega odbora in blagajničarka Slavističnega društva Slovenije

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2021: glavna urednica in soavtorica Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: A–D
 • 2019: organizacija in vodenje interdisciplinarnega znanstvenega simpozija Oživljeni Vodnik: Ob 200-letnici smrti Valentina Vodnika (skupaj z Ireno Orel)
 • 2019: urednica in soavtorica znanstvene monografije Oživljeni Vodnik: Razprave o Valentinu Vodniku (skupaj z Ireno Orel in Alenko Jelovšek)
 • 2016: urednica znanstvene monografije Lipalja vas in njena slovenska govorica (skupaj z Natašo Gliha Komac)
 • 2011: soavtorica znanstvene monografije Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • 2008: avtorica znanstvene monografije Slovenska krščanska terminologija
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Teorija prevajanja H365

Ključne besede
zgodovina slovenskega knjižnega jezika
zgodovinsko jezikoslovje