Dr. Alenka Jelovšek

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja+386 1 200 60 08

alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Wolfova 8 (2. nadstropje)Oznake
32203 (ARRS)

Alenka Jelovšek (10. 4. 1984) je raziskovalka v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s knjižno slovenščino 16. stoletja, zlasti z razvojem pisne norme in z osebnimi zaimki, ter z razvojem ogovornih oblik v slovenščini skozi zgodovino. Pri raziskovanju preizkuša možnosti uporabe sodobnih jezikovnih tehnologij pri analizi zgodovinskih besedil. Je soavtorica in sourednica nastajajočega Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (prvi zvezek AD je izšel 2021), članica uredniškega odbora in tehnična urednica revije Jezikoslovni zapiski ter članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice. Prek občasnega nastopanja v medijih širšo javnost seznanja z vprašanji iz slovenske jezikovne zgodovine in nekaterimi sodobnimi pravopisnimi dilemami.

Raziskovalna področja

 • zgodovinska leksikologija
 • zgodovinsko slovaropisje
 • zgodovinsko oblikoslovje
 • slovenski knjižni jezik 16. stoletja
 • zgodovinska sociolingvistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014-: znanstvena sodelavka
 • 2014: doktorat na temo Osebni zaimki v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2014: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (zgodovina)
 • 2011–12: asistentka za zgodovino jezika na Univerzi v Novi Gorici
 • 2010: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (splošno jezikoslovje)
 • 2009: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenščina) in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (novinarstvo)
 • 2003: matura na Gimnaziji Ravne na Koroškem

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2011–2012: honorarna zaposlitev na Univerzi v Novi Gorici
 • 2009–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU


Vodstvene funkcije:

 • 2019: področna urednica (XML) Korpusa 16 (Zbirka Fran)

 

Mentorstvo:

 • mlada raziskovalka: Eva Trivunović

 

Drugo:

 • gostovanja: Logroño (2021), Lozana (2021), Praga (2016)

 


Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2020–: članica uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice
 • 2017–: članica uredniškega odbora revije Jezikoslovni zapiski
 • 2016–2017: članica strokovne komisije za pripravo razpisa in ocenjevanje vlog za JR-ESS-Prožne oblike učenja pri Ministrstvu za kulturo RS
 • 2011–­: tehnična urednica revije Jezikoslovni zapiski

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2021: glavna urednica in soavtorica Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: A–D
 • 2021: urednica znanstvene monografije Gorske bukve 1582. Znanstvenokritična izdaja
 • 2019: sourednica znanstvene monografije Oživljeni Vodnik: Razprave o Valentinu Vodniku (skupaj z Andrejo Legan Ravnikar in Ireno Orel)
 • 2011 Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2009 Prešernovo priznanje Fakultete za družbene vede za diplomsko delo
 • 2008 Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo
Prešernovo priznanje Fakultete za družbene vede za diplomsko delo (2009)
Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo (2008)
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2011)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360

Ključne besede
zgodovina slovenskega knjižnega jezika
zgodovinsko jezikoslovje
zgodovinsko oblikoslovjeika