Researcher in the Terminological section

Phone:
+386 1 470 65 25
E-mail:
Research interests

Assistant Prof. Mateja Jemec Tomazin’s research focuses on terminology, especially verbal terminology and its incorporation into dictionaries and terminology databases.

Since 2006 she has been Assistant (Tutor) and since 2010 Assistant Professor (Docent) for Slovene literary language in the Faculty of Humanities, University of Primorska.

In addition, she has been investigating phraseology, and has an amateur interest in ethnography.

Selected publications

JEMEC TOMAZIN, Mateja, Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 pp.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Govor vasi Topole. Jezikoslovni zapiski 16/1 (2010), pp. 53–66.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Vloga terminologije pri uveljavljanju znanstvenega področja. In NOVAK-POPOV, Irena (ed.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, pp. 103–119.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Tipologija slovenske pravne terminologije. In LEDINEK, Nina (ed.), ŽAGAR, Mojca (ed.), HUMAR, Marjeta (ed.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, pp. 267–280.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Strokovna slovenščina za nesloveniste. In STABEJ, Marko (ed.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, pp. 177–183.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Slovensko pravno izrazje od Habsburške monarhije do Evropske unije ali Ius est ars. In OREL, Irena (ed.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, pp. 385–399.

JEMEC TOMAZIN, Mateja. Terminologija v slovenskem pravopisu. In JAKOP, Nataša (ed.), DOBROVOLJC, Helena (ed.). Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, pp 213-220.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 13 January 1978 in Ljubljana.

2002: graduated (BA Hons.) from the Faculty of Arts, University of Ljubljana, in Slovene and German. In the same year, she also completed a professional certification examination in the field of documentation.

2002–2004: taught Slovene in the Ludwig-Maximillian University in Munich (Germany).

Since 2004: has continued with postgraduate studies; worked as translator and language editor for the Medical Association; taught Slovene in the Centre for Slovene as a Second / Foreign Language.

2006: awarded the title Assistant (Tutor) for Slovene literary language in the Faculty of Humanities, University of Primorska; there she participated in the teaching of “Slovene literary language I and II”;”Syntax and lexicology”; “Morphology and phonology”; “Language of scientific texts”.

2009: completed PhD the Faculty of Arts, University of Ljubljana, in linguistics with thesis Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju;

2010: awarded the title Asisstant Professor for Slovene literary language in the Faculty of Humanities, University of Primorska;

Since 2010: employed in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU;

2013: became Research Fellow at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

Keywords

terminology • phraseology • syntax • teaching Slovene as a second/foreign language • translation 

Recognitions & awards

Scholarship awarded in 2008 by the Father Stanislav Škrabec Foundation (Ustanova patra Stanislava Škrabca)