Tehnična delavka

Telefon:
01 470 62 39
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

V Leksikološki sekciji je  kot tehnična delavka sodelovala pri 5 knjigi SSKJ, enozvezkovnem SSKJ, Odzadnjem slovarju in Besedišču. Kot višja tehnica je pri Sekciji za terminološke slovarje, sodelovala pri tehnični obdelavi gradiva pri Planinskem, Gemološkem, Geografskem, Gledališkem in Slovenskem tehničnem slovarju (A-B), kot samostojna tehtnica pa pri Pravnem, Farmacevtskem, Pravnozgodovinskem in Slovensko- italijanskem slovarju elektronike, elektrotehnike in telekomunikacije. Sodeluje pri organizaciji simpozijev in konferenc.

Življenjepis

Rojena 2. 3. 1970 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskovala v Litiji. Končala je srednjo šolo, smer papirniški tehnik. Od leta 1989 je redno zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, med letoma 1989 in 1999 v Leksikološki sekciji, od leta 1999 dalje pa v Sekciji za terminološke slovarje.