Delovodja, tehnična delavka v Terminološki sekciji

Telefon:
+386 1 470 62 39
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (3. nadstropje)
Oznake:
17535 (ARRS)
Raziskovalna dejavnost

Karmen Nemec (2. 3. 1970) je tehnična delavka v Terminološki sekciji, kjer trenutno sodeluje pri Terminološkem slovarju agronomije, Terminološkem slovarju živinoreje, Geološkem terminološkem slovarju, Slovarju terminologije prava EU in Splošnem Tehniškem slovarju. Pred tem je sodelovala pri tehnični obdelavi gradiva pri Planinskem terminološkem slovarju, Gemološkem terminološkem slovarju, Gledališkem terminološkem slovarju, Geografskem terminološkem slovarju, Farmacevtskem terminološkem slovarju in Pravnem terminološkem slovarju. Sodelovala je tudi pri organizaciji več strokovnih srečanj in konferenc. V začetku svoje dejavnosti je v Leksikološki sekciji kot tehnična delavka sodelovala pri 5. knjigi SSKJ, enozvezkovnem SSKJ, Odzadnjem slovarju in Besedišču.

Izobrazba

  • 1988: srednja šola, smer papirniški tehnik

 

Zaposlitve

  • 1989–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Izbrani projekti

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (4. maj 202031. avgust 2022)

Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri (aplikativni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Pravni terminološki slovar (nadaljevanje) (aplikativni projekt • 1. maj 200930. april 2012)

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem (raziskovalni program • 1. januar 200431. december 2017)

Pravni terminološki slovar (dokončanje). (1. oktober 201430. september 2017)

Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (1. februar 200830. januar 2011)