Pravni terminološki slovar (nadaljevanje)

Osnovni Podatki

Opis


Standardizirana terminologija je temelj vsake razvite znanosti, saj omogoča enoumno komuniciranje. Načrtovani pravni slovar bo prikazal slovensko pravno izrazje, opisal pomen terminov in jih ovrednotil v okviru poimenovalnega sistema pravnega izrazja. Ker pri njem sodelujejo pravni strokovnjaki predavatelji na slovenskih pravnih fakultetah in pisci znanstvenih člankov ter pravniki praktiki, se poimenovalni sistem prenaša in uveljavlja v strokovnem komuniciranju hkrati z nastajanjem slovarja. Objava zredigiranih slovarskih člankov na svetovnem spletu pa bo omogočila sodelovanje vseh zainteresiranih strokovnjakov.


Urejeno pravno izrazje je temelj pravne države, saj omogoča urejeno delovanje gospodarstva in družbe. Državljanom pa daje občutek urejenosti in predvidljivosti njihovega razmerja do državnih institucij.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350