Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri pripravi eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja

Telefon:
+386 1 470 61 78
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
29395 (ARRS)
0000-0003-1068-3856 (ORCID)
47962035000 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Nina Ledinek (27. 7. 1980) se pri raziskovalnem delu ukvarja predvsem s sodobno leksikologijo in leksikografijo, terminologijo ter s korpusnim jezikoslovjem. Je članica uredniškega odbora portala Fran in sodelavka pri eSSKJ: Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja.

Raziskovalna področja

 • leksikologija
 • leksikografija
 • korpusno jezikoslovje
 • terminologija
 • označevanje korpusov

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014–: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2010: doktorat iz jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Slovenska skladnja v skladenjsko označenih korpusih slovenščine)
 • 2005: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (slovenski jezik in književnost)
 • 1999: matura na Gimnaziji Velenje ŠC Velenje;
 • 1999: zaključni izpit na Srednji glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje (klavir)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter sposobnosti

Zaposlitve:

 • 2019–2020: honorarna zaposlitev, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2008: honorarna zaposlitev, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • 2007–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

 

Vodstvene funkcije:

 • 2017–: koordinatorica jezikoslovcev pri projektu Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika
 • 2016–2017: koordinatorica skupine za jezikovni opis in jezikovno opremljenost slovenščine pri projektu Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
 • 2014–: predstavnica ZRC SAZU v raziskovalni infrastrukturi CLARIN.si
 • 2012–2020: vodja Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Mentorstvo:

 • mladi raziskovalci: Dejan Gabrovšek

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica komisije za spremljanje doktorskega študija, FF UL
 • 2014–: članica uredniškega sveta eSSKJ, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 3. izdaja
 • 2014–: članica uredniškega odbora portala Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2012–: soavtorica, sourednica enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjev slovenščine (SNB, SSKJ2, eSSKJ)
 • 2007: soavtorica označevalnega sistema JOS
Izbrani projekti

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (4. maj 202031. avgust 2022)

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri (aplikativni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Sporazumevanje v slovenskem jeziku (aplikativni projekt • 1. junij 200831. december 2013)

Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (1. februar 200830. januar 2011)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

leksikologija • leksikografija • terminologija • korpusno jezikoslovje • označevanje korpusov