Redni član SAZU, znanstveni svetnik, redni profesor, raziskovalec pri tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)

Telefon:
+386 1 470 62 35
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (4. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
04617 (ARRS)
0000-0002-8641-6669 (ORCID)
Raziskovalna dejavnost

Marko Snoj (rojen 1959) se raziskovalno posveča predvsem etimologiji slovenskih občnih in zemljepisnih lastnih imen ter priimkov, zgodovini slovenskega jezika, zlasti 17. in 18. stoletja, naglasoslovju, besedoslovju in slovaropisju. Kot sodelavec Leksikološke sekcije je pri novi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) zadolžen za redakcijo medmetov in sodeluje pri etimoloških osvetlitvah. Je urednik inštitutske zbirke Slovarji in član uredniškega odbora portala Fran. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je nosilec dveh predmetov, Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj in Uvod v etimološko metodo in študij virov.

Raziskovalna področja

 • etimologija
 • imenoslovje
 • naglasoslovje
 • zgodovina slovenskega jezika
 • besedoslovje
 • slovaropisje
 • albanistika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2021: redni član SAZU
 • 2015: izredni član SAZU
 • 2009: redni profesor za primerjalno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1999: znanstveni svetnik ZRC SAZU
 • 1989: doktorat s tezo Praslovanski z iz indoevropskega s v luči novejših akcentoloških spoznanj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1984: magisterij s tezo Problem i-jevske in u-jevske barve v refleksih zlogotvornih sonantov n, m, l, r v baltoslovanskih jezikih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1982: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1978: matura na Gimnaziji Ljubljana Šentvid

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 1984–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 1995–: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dopolnilna zaposlitev

 

Vodstvene funkcije:

 • 2015–: tajnik Razreda za filološke in literarne vede SAZU
 • 2008–2018: predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2014–2017: vodja raziskovalnega projekta Pravni terminološki slovar – dokončanje
 • 2011–: urednik zbirke Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2009–2013: vodja raziskovalnega programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 • 2009–2012: vodja raziskovalnega projekta Pravni terminološki slovar – nadaljevanje
 • 1998–2001: vodja raziskovalnega projekta Etimološki slovar slovenskega jezika 4/1
 • 1995–1998: vodja raziskovalnega projekta Etimološki slovar slovenskega jezika
 • 1992–2011: glavni urednik revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

 

Mentorstvo:

● uvajanje novih sodelavcev: Jožica Škofic

● mentorstvo (ali somentorstvo) pri doktorski disertaciji: Simona Klemenčič, Andrej Perdih, Tanja Mirtič, Žiga Pirnat

● mladi raziskovalci: Simona Klemenčič, Tanja Mirtič

● mentorstvo pri znanstvenih magisterijih: Simona Klemenčič, Simona Javornik Ristič, Barbara Iršič

● mentorstvo (ali somentorstvo) pri diplomah ali bolonjskih magisterijih: Nicole Kuplenik, Janez Erat, Simona Klemenčič, Simona Javornik, Barbara Damjan, Tanja Nadu, Nataša Terbovšek Coklin, Drejc Pogačnik, Katarina Rojko, Janja Juršič, Janja Širnik, Andrej Perdih, Robert Jakomin, Danijela Kelava, Klara Magrič, Valerija Ravnak, Žiga Pirnat, Ana Šegrt, Una Softić, Janeta Čeligoj, Sara Katarina Zver, Zala Mojca Jerman Kuželički

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2020–: član Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije
 • 2019–: član Sveta za razvoj SAZU
 • 2018–: član Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU
 • 2015–: član Predsedstva SAZU
 • 2013–: član širšega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • 2012–: član uredniškega odbora Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2012–2014: član Komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo RS
 • 2008–2018, 2019–: član znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2013: nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja
 • 1996: zlati znak ZRC SAZU
 • 1991–1992, 1994: Humboldtova štipendija za študij indoevropskega primerjalnega jezikoslovja na Univerzi v Regensburgu
 • 1988: štipendija vlade ZR Nemčije za učenje nemškega jezika na Goethejevem inštitutu v Göttingenu
 • 1986, 1987, 1989: štipendija SAP Kosovo za učenje albanskega jezika na Univerzi v Prištini
Izbrane publikacije
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201630. september 2017)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

Pravni terminološki slovar (nadaljevanje) (aplikativni projekt • 1. maj 200930. april 2012)

Pravni terminološki slovar (dokončanje). (1. oktober 201430. september 2017)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

etimologija • imenoslovje • primerjalno jezikoslovje • zgodovina slovenskega jezika • zgodovinsko naglasoslovje • slovaropisje 

Priznanja in nagrade

Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja (2013) • Zlati znak ZRC SAZU (1996)