Dr. Mojca Kumin Horvat

Znanstvena sodelavka, raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA) in pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA)+386 1 4706 237

mojca.horvat@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
29391 (ARRS)

Mojca Kumin Horvat (5. 1. 1984) je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zbiranjem in analizo narečnega gradiva. Je raziskovalka pri projektu Slovenski lingvistični atlas in avtorica Besedotvornega atlasa slovenskih narečij. Od leta 2008 sodeluje pri Slovanskem lingvističnem atlasu. Kot rojena govorka pozornost posveča tudi raziskovanju prekmurskega narečja.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • geolingvistika
 • narečno besedotvorje
 • prekmursko narečje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2020: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (ponovna izvolitev)
 • 2016: diploma iz Poljskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (tema: Zastopanost poljskega jezika in njegovih narečij v izbranih jezikovnih atlasih)
 • 2015: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2012: doktorat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (tema: Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih)
 • 2010–2016: asistentka za slovenski jezik na Filozofski fakuleti Univerze v Ljubljani
 • 2007: diploma iz Slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (tema: Geolingvistični prikaz nekaterih leksemov iz pomenskega polja bolezni – samostalniki (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas)
 • 2002: matura na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2007–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2010–2016: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Mentorstvo:

 • 2009: somentorstvo pri diplomskem delu: Aleksandra Ivanšek
 • 2013: somentorstvo pri diplomskem delu: Tina Velikonja

 

Drugo:

 • 2017: enomesečno gostovanje na Inštitutu za poljski jezik Poljske akademije znanosti v Krakovu
 • 2015: tritedensko izobraževanje na delavnici za poljski jezik in kulturo (UMCS Lublin)
 • 2008–2009, 2012–2013, 2015, 2017: udeležba na zasedanju Mednarodne delovne skupine za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (Sarajevo, Minsk, Brno, Portorož, Zaprešić, Časta-Papiernička)
 • 2004, 2006: enomesečna udeležba na poletni šoli poljskega jezika (Vroclav, Krakov)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica Jezikovnotehnološkega razvojnega centra (JeTRCe ISJ FR)
 • 2018–: članica komisije za Pomursko raziskovalno nagrado pri Pomurski izobraževalni fundaciji
 • 2018–: članica Pomurske akademsko-znanstvene unije
 • 2017–: članica uredniškega odbora portala Fran
 • 2016: sourednica in soavtorica Slovenskega lingvističnega atlasa 2 – Kmetija (SLA 2.1 Atlas)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018: izid monografije Besedotvorni atlas slovenskih narečij, Kulturne rastline
 • 2017: gostujoča predavanja v poljščini na Inštitutu poljskega jezika Poljske akademije znanosti (FRAN – portal internetowy jako baza leksykograficzna)
 • 2014: gostujoči predavanji na Filozofski fakulteti na Karlovi univerzi v Pragi in na Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu (Socialnozvrstna pestrost slovenskega jezika)
 • 2013: sodelovanje pri organizaciji zasedanja mednarodne delovne skupine in komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (Portorož)
 • 2010: objava članka v soavtorstvu pri založbi Springer: PODOBNIKAR, Tomaž, ŠKOFIC, Jožica, KUMIN HORVAT, Mojca. Mapping and analysing the local language areas for Slovenian linguistic atlas. V: GARTNER, Georg F. (ur.), ORTAG, Felix (ur.). Cartography in Central and Eastern Europe : selected papers of the 1st ICA Symposium on cartography for Central and Eastern Europe, (Lecture notes in geoinformation and cartography, ISSN 1863-2246). Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2010, str. [361]-382, karte.
 • 2004/2005, 2008/2009, 2010/11: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2006, 2007: štipendija Pomurske izobraževalne fundacije
 • 2009: Delova štipendija za mlade

 

 

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2004/2005, 2008/2009, 2010/11)
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Nauk o narečjih H401

Ključne besede
slovenistika
dialektologija
lingvistični (jezikovni) atlas
geolingvistika
prekmursko narečje