Dr. Kozma Ahačič

Predstojnik, znanstveni svetnik, izredni profesor, raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja+386 1 470 61 62

kozma.ahacic@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (1. nadstropje) in Wolfova 8Oznake
23505 (ARRS)

Kozma Ahačič (27. 4. 1976) je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovino jezikoslovja in zgodovino jezikovne rabe. Je urednik portala Fran, sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in urednik revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Je pisec sodobnih šolskih slovnic, kolumnist in ljubitelj glasbe.

Raziskovalna področja

 • zgodovinska in sodobna sociolingvistika
 • organizacija in načrtovanje dela v jezikoslovju
 • zgodovina jezikovne rabe
 • zgodovina slovničarstva na Slovenskem
 • leksikologija
 • zgodovinsko slovaropisje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2018: znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2014: izredni profesor za jezikoslovje na Univerzi v Novi Gorici.
 • 2007: doktorat na temo Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, A – latinski jezik in književnost)
 • 1995: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2003–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2014–: honorarna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC
 • 2008–2013: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2008–2017: dopolnilna zaposlitev na[MT1] Univerzi v Novi Gorici
 • 2011: gostujoči profesor na Alpen-Adria-Universität v Celovcu v Avstriji

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2017–: vodja projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (MK in ESS)
 • 2015–: vodja programske skupine Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 • 2014–: urednik in vodja dela na slovarskem portalu Fran.si
 • 2012–: član Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2011–: urednik mednarodne revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies
 • 2011–2019: vodja inštitutske delovne naloge Digitalizacija besedil 16. stoletja
 • 2012–2018: vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika
 • 2013–2018: namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2014–2018: vodja temeljnega projekta Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zvezek
 • 2016–2017: vodja ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
 • 2011–2014: vodja temeljnega projekta Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov
 • 2012–2013: predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2008–2010: vodja podoktorskega projekta Jezikoslovnozgodovinske in sociolingvistične značilnosti misli o jeziku na Slovenskem med letoma 1607 in 1758

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Metod Čepar, Alenka Jelovšek
 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Aleksander Erniša, Mitja Trojar
 • mlada raziskovalca: Mitja Trojar, Janoš Ježovnik

 

Drugo:

 • gostovanja: Moskva (2001, 2003), München (2005, 2006), Praga (2008), Sankt Peterburg (2011), Pariz (2012), Ulm (2013), Heidelberg (2018)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: član Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2011–: član Področne predmetne komisije za slovenski jezik na ZRSŠ
 • 2015–2019: član Senata Fakultete za podiplomski študij ZRC SAZU
 • 2017–2018: član Sveta za jezikovne vire in tehnologije pri Vladi Republike Slovenije
 • 2015–2017: vodja Delovne skupine za popis in uskladitev jezikoslovne terminologije v učnih načrtih slovenskega, italijanskega, madžarskega jezika in tujih jezikov na ZRSŠ
 • 2013–2014: član Strokovne skupine za pripravo Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje pri Ministrstvu za kulturo
 • 2012–2013: predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo. V okviru te funkcije je vodil tudi pripravo Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, ki jo je parlament sprejel 15. 7. 2013.
 • 2011–2012: član strokovnega sveta Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2009–2011: član skupine za jezik Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
 • član programskega odbora simpozijev Obdobja 28, Obdobja 30, Obdobja 34 in Obdobja 37, 7., 8., 9. in 10. Škrabčevih dnevov ter tajnik simpozija Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018: Delova osebnost leta 2017
 • 2017: zlati znak ZRC SAZU za odmevne znanstvene rezultate s področja zgodovine slovenskega jezikoslovja in vsebinsko ter oblikovno zamisel portala Fran.
 • 2017: priznanje predsednika Republike Slovenije »jabolko navdiha« za slovnici Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat.
 • 2017: ime meseca marca (za Kratkoslovnico in Slovnico na kvadrat), Val 202.
 • 2017: izdaja slovnic Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovne šole in Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednje šole
 • 2017: Trubarjeva plaketa za dolgoletno sodelovanje pri vrednotenju slovenskega protestantizma in širjenje dobrega imena Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji
 • 2016: ime meseca oktobra (za portal Fran), Val 202
 • 2016: izvoljen za polnopravnega člana (full member) francoske ustanove L’Institut d’études slaves (http://institut-etudes-slaves.fr/), Pariz
 • 2016: portal Fran je pod kandidatovim uredništvom prejel priznanje na prireditvi Odlični v znanosti za uvrstitev med zgledne dosežke ARRS, Ljubljana
 • 2015: portal Slovenske slovnice in pravopisi in razstava vseh slovenskih slovnic in slovarjev v NUK v Ljubljani
 • 2015: zlata hruška in priznanje za najboljšo otroško knjigo v slovanskem jeziku s področja zgodovine in kulture slovanskih narodov na knjižnem sejmu v Minsku [več nagrajencev] za knjigo Jezični možje: zgodba o slovenskem jeziku
 • 2014: velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma: posebno priznanje SKS za elektronsko knjigo leta 2014: spletna stran www.fran.si, Slovenski knjižni sejem v Ljubljani
 • 2014: Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, ki ga podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
 • 2014: nagrada Slovenskega knjižnega sejma za najboljšo e-publikacijo: Fran.si
 • 2013: sodelovanje pri odkritju novega izvoda Cerkovne ordninge (1564) Primoža Trubarja in razstava v NUK v Ljubljani ob najdbi knjige
 • 2008: zlata hruška za knjigo Primož Trubar.doc (11.000 izvodov)
 • 2007: izdaja enega najbolj citiranih slovenskih jezikoslovnih del: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na slovenskem: protestantizem
 • 2004: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
Nagrada Slovenskega knjižnega sejma za najboljšo e-publikacijo: Fran.si (2014)
Zlati znak ZRC SAZU (2017)
Jabolko navdiha (2017)
Portal Fran -- priznanje na prireditvi Odlični v znanosti za uvrstitev med zgledne dosežke ARRS (2014)
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2004)
Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2014)
Raziskovalna področja
Zgodovina jezika H355
Jezikoslovje H350
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Teorija prevajanja H365
Latinski jezik H440
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
zgodovina slovničarstva
historična sociolingvistika
zgodovina prevajalstva
zgodovina retorike
slovaropisje