Predstojnik, znanstveni svetnik, izredni profesor, raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja

Telefon:
+386 1 470 61 62
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje) in Wolfova 8
Povezave:
Oznake:
23505 (ARRS)
0000-0002-2678-1269 (ORCID)
56060314900 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Kozma Ahačič (27. 4. 1976) je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zgodovino jezikoslovja in zgodovino jezikovne rabe. Je urednik portala Fran, sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja in urednik revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies. Je pisec sodobnih šolskih slovnic, kolumnist in ljubitelj glasbe.

Raziskovalna področja

 • zgodovinska in sodobna sociolingvistika
 • organizacija in načrtovanje dela v jezikoslovju
 • zgodovina jezikovne rabe
 • zgodovina slovničarstva na Slovenskem
 • leksikologija
 • zgodovinsko slovaropisje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2018: znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2014: izredni profesor za jezikoslovje na Univerzi v Novi Gorici.
 • 2007: doktorat na temo Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik in književnost, A – latinski jezik in književnost)
 • 1995: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2003–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2014–: honorarna zaposlitev na Podiplomski šoli ZRC
 • 2008–2013: honorarna zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2008–2017: dopolnilna zaposlitev na[MT1] Univerzi v Novi Gorici
 • 2011: gostujoči profesor na Alpen-Adria-Universität v Celovcu v Avstriji

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2017–: vodja projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (MK in ESS)
 • 2015–: vodja programske skupine Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 • 2014–: urednik in vodja dela na slovarskem portalu Fran.si
 • 2012–: član Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2011–: urednik mednarodne revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies
 • 2011–2019: vodja inštitutske delovne naloge Digitalizacija besedil 16. stoletja
 • 2012–2018: vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika
 • 2013–2018: namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2014–2018: vodja temeljnega projekta Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zvezek
 • 2016–2017: vodja ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov
 • 2011–2014: vodja temeljnega projekta Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov
 • 2012–2013: predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2008–2010: vodja podoktorskega projekta Jezikoslovnozgodovinske in sociolingvistične značilnosti misli o jeziku na Slovenskem med letoma 1607 in 1758

 

Mentorstvo:

 • uvajanje novih sodelavcev: Metod Čepar, Alenka Jelovšek
 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Aleksander Erniša, Mitja Trojar
 • mlada raziskovalca: Mitja Trojar, Janoš Ježovnik

 

Drugo:

 • gostovanja: Moskva (2001, 2003), München (2005, 2006), Praga (2008), Sankt Peterburg (2011), Pariz (2012), Ulm (2013), Heidelberg (2018)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: član Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2011–: član Področne predmetne komisije za slovenski jezik na ZRSŠ
 • 2015–2019: član Senata Fakultete za podiplomski študij ZRC SAZU
 • 2017–2018: član Sveta za jezikovne vire in tehnologije pri Vladi Republike Slovenije
 • 2015–2017: vodja Delovne skupine za popis in uskladitev jezikoslovne terminologije v učnih načrtih slovenskega, italijanskega, madžarskega jezika in tujih jezikov na ZRSŠ
 • 2013–2014: član Strokovne skupine za pripravo Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje pri Ministrstvu za kulturo
 • 2012–2013: predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo. V okviru te funkcije je vodil tudi pripravo Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2014–2018, ki jo je parlament sprejel 15. 7. 2013.
 • 2011–2012: član strokovnega sveta Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2009–2011: član skupine za jezik Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
 • član programskega odbora simpozijev Obdobja 28, Obdobja 30, Obdobja 34 in Obdobja 37, 7., 8., 9. in 10. Škrabčevih dnevov ter tajnik simpozija Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2018: Delova osebnost leta 2017
 • 2017: zlati znak ZRC SAZU za odmevne znanstvene rezultate s področja zgodovine slovenskega jezikoslovja in vsebinsko ter oblikovno zamisel portala Fran.
 • 2017: priznanje predsednika Republike Slovenije »jabolko navdiha« za slovnici Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat.
 • 2017: ime meseca marca (za Kratkoslovnico in Slovnico na kvadrat), Val 202.
 • 2017: izdaja slovnic Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovne šole in Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednje šole
 • 2017: Trubarjeva plaketa za dolgoletno sodelovanje pri vrednotenju slovenskega protestantizma in širjenje dobrega imena Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji
 • 2016: ime meseca oktobra (za portal Fran), Val 202
 • 2016: izvoljen za polnopravnega člana (full member) francoske ustanove L’Institut d’études slaves (http://institut-etudes-slaves.fr/), Pariz
 • 2016: portal Fran je pod kandidatovim uredništvom prejel priznanje na prireditvi Odlični v znanosti za uvrstitev med zgledne dosežke ARRS, Ljubljana
 • 2015: portal Slovenske slovnice in pravopisi in razstava vseh slovenskih slovnic in slovarjev v NUK v Ljubljani
 • 2015: zlata hruška in priznanje za najboljšo otroško knjigo v slovanskem jeziku s področja zgodovine in kulture slovanskih narodov na knjižnem sejmu v Minsku [več nagrajencev] za knjigo Jezični možje: zgodba o slovenskem jeziku
 • 2014: velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma: posebno priznanje SKS za elektronsko knjigo leta 2014: spletna stran www.fran.si, Slovenski knjižni sejem v Ljubljani
 • 2014: Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, ki ga podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
 • 2014: nagrada Slovenskega knjižnega sejma za najboljšo e-publikacijo: Fran.si
 • 2013: sodelovanje pri odkritju novega izvoda Cerkovne ordninge (1564) Primoža Trubarja in razstava v NUK v Ljubljani ob najdbi knjige
 • 2008: zlata hruška za knjigo Primož Trubar.doc (11.000 izvodov)
 • 2007: izdaja enega najbolj citiranih slovenskih jezikoslovnih del: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na slovenskem: protestantizem
 • 2004: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca

Raziskovalna področja

Zgodovina jezika H355 • Jezikoslovje H350 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Teorija prevajanja H365 • Latinski jezik H440 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

zgodovina slovničarstva • zgodovina jezikoslovja • historična sociolingvistika • zgodovina prevajalstva • zgodovina retorike • slovaropisje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2004) • Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2014) • Portal Fran -- priznanje na prireditvi Odlični v znanosti za uvrstitev med zgledne dosežke ARRS (2014) • Nagrada Slovenskega knjižnega sejma za najboljšo e-publikacijo: Fran.si (2014) • Jabolko navdiha (2017) • Zlati znak ZRC SAZU (2017)