Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Jezikoslovnozgodovinske in sociolingvisitčne značilnosti misli o jeziku na Slovenskem med letoma 1607 in 1758
 
Trajanje:
1. februar 2008–30. januar 2010
Šifra:
Z6-0151 (B)
Opis

V okviru projekta želimo raziskati zgodovino jezikoslovja in misli o jeziku ter z vidika zgodovinske sociolingvistike opisati jezikovno situacijo na Slovenskem med letoma 1607 in 1758. K analizi tedanje jezikovne situacije bomo tako pritegnili sodobna jezikoslovna, literarnoteoretična in literarnozgodovinska spoznanja, poleg njih pa še spoznanja s področja zgodovine, sociologije, knjigotrštva, financ, pedagogike ter zgodovine prava, šolstva, pedagogike, teologije, narodopisja in drugih ved. Poleg tega bomo iskali posredne in neposredne vplive slovenske jezikoslovne misli 16. stoletja na misel v 17. in 1. polovici 18. stoletja ter vplive evropske jezikoslovne misli na slovenski prostor. Analiza bo zahtevala študij originalnih tiskanih in tudi nadvse zahtevnih rokopisnih besedil. Metodološko se bo raziskovanje opiralo na metodologijo, ki smo jo razvili ob raziskovanju 16. stoletja v okviru priprave doktorske disertacije ter kakor je predstavljena v naši monografiji Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Zaradi novega metodološkega pristopa ter sintetičnosti in sinkretičnosti raziskave pričakujemo vrsto izvirnih rezultatov ter novih spoznanj. Izsledki raziskav bodo predstavljali relevantna temeljna besedila, ki bodo osnova za nadaljnje raziskovanje in temelj za splošno zgodovino jezikoslovja na Slovenskem, ki je do zdaj še nimamo. Virov iz obdobja, ki ga bo zajemala naša raziskava, ni veliko, tako da bi bila takšna raziskava v celoti obvladljiva (temeljne vire predstavljajo uvodi v posamezna tiskana in rokopisna dela, dve tiskani in ena rokopisna slovnica ter uvodi v dva tiskana in v več variant rokopisnih slovarjev).

Ključne povezave

Vodja programa

Vodja programa na ZRC