Skip to main content

Kako poklicati babico na 25 načinov?

Dialektologi z ZRC SAZU sodelovali pri Googlovih prispevkih Arts and Culture
Datum objave: 02. december 2021

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v okviru Dialektološke sekcije že dobro desetletje izdaja zvezke Slovenskega lingvističnega atlasa. Prvi, ki je izšel leta 2011, prinaša narečno raznoliko besedišče slovenskega etničnega ozemlja s pomensko oznako Človek (telo, bolezni, družina), v drugem z letnico izida 2016 so se dialektologi posvetili izrazom s pojmovnega polja kmetije in z njo povezanih dejavnosti.

Čeprav je omenjeni atlas zvečine res namenjen jezikoslovnim strokovnjakom ali vsaj sladokuscem, pa tudi povprečnim govorcem slovenskega jezika ni neznano, da je slovenščina narečno izjemno razčlenjena. S podatkom o dialektološki raznolikosti slovenščine se bodo poslej lahko seznanjali tudi tujci, saj je Google v svoji sekciji Arts & Culture 2. decembra 2021 objavil prispevek z naslovom Kako v Sloveniji na 25 načinov pokličeš babico? (angl. 25 Ways to Say »Grandma« in Slovenian), pri katerega nastanku so sodelovali tudi dialektologi z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in ki ga lahko preberete tu.

Kot je povedala dr. Mojca Kumin Horvat iz Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je od prvega stika do objave prispevka oz. t. i. zgodbe (ang. story) minilo nekaj mesecev. Letos poleti so se nanje obrnili predstavniki slovenske oglaševalske agencije, ki sodeluje z Googlom in ki je za svojega naročnika iskala privlačne teme s področja kulturne dediščine, kulture in umetnosti. V sekciji Arts & Culture tako že lahko najdemo prispevke, ki v sliki in besedi predstavljajo slovensko tradicijo čebelarstva in kartografske zaklade, ki jih hranita Narodna in univerzitetna knjižnica in Čebelarski muzej Radovljica.

Dialektološka sekcija je pripravila narečno gradivo in izmed poslanega so predstavniki oglaševalske agencije izbrali besedo »babica«. Pri sestavljanju prispevka so uporabili narečno karto »stara mati« iz prvega Slovenskega lingvističnega atlasa, ki jo objavljamo tudi tu, in aktualno Karto slovenskih narečij.