03

DEC

10:00

Prihaja novi, obogateni Fran!

Predstavitev novosti


Osnovni Podatki

03. december 2018 ob 10:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis

Spoštovane, spoštovani,

kot veleva tradicija, bomo tudi letos na ta veseli dan kulture, 3.decembra, v Atriju ZRC ob 10. uri predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran.

Zagotovo se boste uporabniki najbolj razveselili Sinonimnega slovarja slovenskega jezika in Vezljivostnega slovarja slovenskega jezika. V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika, ki je v knjižni obliki izšel leta 2016, boste lahko brskali za sopomenkami, s pomočjo posebne strani pa tudi za nekaterimi podpomenkami in nadpomenkami. Elektronska oblika prinaša tudi nekaj novih privlačno oblikovanih in interaktivnih možnosti uporabe.  Vezljivostni slovar slovenskega jezika se vam na prvo branje morda ne bo zdel tako pomembna pridobitev, a vam zagotavljamo, da bo poslej vse vaše dvome o predlogih, sklonih, prislovih in odvisnikih, s katerimi se lahko povezuje določen glagol, razpršil en klik na portal Fran.

Novi Fran bo poleg tega bogatejši za nova gesla pri rastočih slovarjih, kot so ePravopis, eSSKJ, Sprotni slovar in Novi etimološki slovar, ter za predloge novih pravopisnih rešitev na najaktualnejših področjih, ki jih je pokazala vsakdanja raba. Sprotni slovar slovenskega jezika prinaša 160 novih slovarskih enot, in sicer kot ponavadi novejšega besedja, ki se bo od tu morebiti pomaknilo v eSSKJ ali pa obveljalo za muhe enoletnice.

Poleg tega vsega naštetega so vam raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pripravili še nekaj drugih slovarskih in uporabniških presenečenj.

Novosti na portalu Fran bo skupaj s sodelavci predstavljal izr. prof. dr. Kozma Ahačič, novi predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Tehnično prenovo portala Fran je podprla Abanka, vsebinsko delo pri slovarjih pa sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).