Skip to main content
Dr. Januška Gostenčnik

Znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka pri Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA) in pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA)

 + 386 1 4706 193

januska.gostencnik@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
32205 (ARRS)

Januška Gostenčnik (1981) je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z zbiranjem in analizo narečnega gradiva, s posebnim poudarkom na govorih Gorskega kotarja. Je avtorica monografije Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Raziskovalno sodeluje pri projektu Slovenski lingvistični atlas in Slovanski lingvistični atlas.

Raziskovalna področja

 • dialektologija
 • geolingvistika
 • naglasoslovje
 • kostelsko narečje

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2020–: docentka za slovenski jezik, Univerza v Ljubljani
 • 2017: znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2019: asistentka za primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakuleti Univerze v Ljubljani
 • 2011–2019: asistentka za slovenistiko na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici
 • 2014: doktorat na temo Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2009: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (primerjalno slovansko jezikoslovje in hrvaški, srbski in makedonski jezika s književnostmi)
 • 2000: matura na Gimnaziji Poljane v Ljubljani

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve:

 • 2009–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • 2009–: honorarna zaposlitev na Fakulteti za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

 

Vodstvene funkcije

 • 2020: vodja projekta Slovenski govori v okolici Skrada na Hrvaškem (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)
 • 2019: vodja projekta Znanstvena raziskava slovenskih govorov v Gorskem kotarju – 2. faza (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)
 • 2018: vodja projekta Znanstvena raziskava slovenskih govorov v Gorskem kotarju (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)
 • 2017: vodja projekta Slovenski kostelski govori na jugu Gorskega kotarja (Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)

 

Mentorstvo:

 • 2019: somentorstvo pri magistrskem delu: Nika Pavletič

 

Drugo:

 • 2010, 2011, 2019: udeležba na zasedanju Mednarodne delovne skupine za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (Sofija, Moskva, Krakov)
 • 2004/2005: semestrska štipendija po meddržavni pogodbi (Univerza v Varšavi)
 • 2002, 2003: enomesečna udeležba na poletni šoli poljskega jezika (Lublin, Varšava)

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2008: štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008).
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
i-SLA – Interaktivni atlas slovenskih narečij (aplikativni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Fonetika in fonologija H351
Nauk o narečjih H401
Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590

Ključne besede
slovenistika
dialektologija
geolingvistika
fonologija
naglasoslovje