Research: preparation of the Dictionary of the Slovene literary language of the 16th century

Phone:
+386 1 200 60 01
E-mail:
Research interests

Assistant Prof. Andreja Legan Ravnikar investigates the formation and development of Slovene Christian terminology from the 16th until the late 19th centuries. Her research focuses on the non-religious terminology in the 18th and 19th centuries and on the language of the Slovene Protestant writers of the 16th century; these are investigated in relation to the issues of (historical) lexicography. Since the academic year 2005/2006 she has been participating in postgraduate study programs in the Department of Slovene Language and Literature, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Between 1997 and 1999 she was a board member and treasurer of the Slavic Society of Slovenia.

Since 1998, she has been a member of the Slovene Committee of the International Slavic Committee.

In 2007 she became a member of the Slovene Society for Eighteenth-Century Studies.

Selected publications

AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2011, 641 pp.

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Založba ZRC, Ljubljana, 2009, pp. 49–73.

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57 (2008/2009), pp. 69–91.

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 229 pp.

MERŠE, Majda, AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, NARAT, Jožica, NOVAK, France, PREMK, Francka. Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderst. Matthäus-Evangelium (1555). Paulus, Römerbrief (1560). Paulus-Briefe (1561, 1567). Psalter (1566). Neues Testament (1581-1582). Pentateuch (1578). Proverbia (1580). (Biblia Slavica, Ser. 4, Südslavische Bibeln, Bd. 3, 2, Kommentare.) Paderborn [etc.], 2006, pp. [99]–325.

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige (Obdobja, 20), Ljubljana, 2003, pp. 563–580.

All publications (COBISS) >>
Curriculum Vitae

Born: 2 May 1964 in Novo mesto.

Graduated (BA Hons.) from the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana; in 1987 in Russian language and literature and in 1988 in Slovene language and literature.

1988/1989: in the summer semester she taught Slovene in the Preska Primary School, Medvode.

Since 1989: employed (tenure) in the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, ZRC SAZU.

1996: completed Masters Studies in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, with the thesis Valentin Vodnik – oblikovalec slovenske terminologije.

2002: completed PhD in the Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in the field of linguistics with the thesis Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika.

Since 2005: employed (under contract) in the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Research areas

Linguistics H350 • Lexicology H353 • History of language H355 

Keywords

history of Slovene literary language • terminology • historical word formation • historical lexicography