Redna profesorica, znanstvena svetnica, raziskovalka pri eSSKJ

Telefon:
+386 1 470 61 75
E-naslov:
Lokacija:
Aškerčeva 2 (2. nadstropje), Novi trg 4 (1. nadstropje)
Povezave:
Oznake:
12845 (ARRS)
0000-0002-6477-2590 (ORCID)
3760483 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

Andreja Žele je predavateljica sodobnega slovenskega jezika na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1. 9. 2011 je dopolnilno petinsko zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in sicer kot redaktorica pri novonastajajočem slovarju slovenskega jezika.

Raziskovalna področja

 • skladnja slovenskega jezika
 • slovenska leksikologija in leksikografija
 • slovenski znakovni jezik

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014: redna profesorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2011: znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2000: doktorat Vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku (FF UL)
 • 1993: znanstveni magisterij Besedotvorne in skladenjske lastnosti glagolnika (FF UL)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2011–:Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 1992: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 1987–1992: predmetna učiteljica za osnovnih in srednjih šolah

 

Vodstvene funkcije:

 • 2016–2020: članica ZSV pri ARRS (koordinatorica za področje jezikoslovja)
 • 2014–2018: predsednica Slavističnega društva Slovenije
 • 2005–2011: vodja OSIC centra za humanistiko
 • 2001–2011: vodja Leksikološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Mentorstvo:

 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Nina Ledinek, Tanja Fajfar, Špela Petric Žižić, Boris Kern, Domen Krvina
 • mladi raziskovalci: Peter Jurgec, Mija Michelizza, Nina Ledinek, Špela Petric Žižić, Boris Kern, Domen Krvina

 

Drugo:

 • gostovanja: Trst (2008, 2013), Celovec (2009), Skopje (2011)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2017–: članica upravnega odbora revije Slavistika
 • 2011–: članica upravnega odbora Slavistične revije
 • 2005–: članica upravnega odbora revije Jezikoslovni zapiski
 • članica programskih odborov simpozijev Obdobja

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: izredna članica SAZU v razredu za filološke in literarne vede
 • 2018: Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2017: Priznanje za nadpovprečno pedagoško delo: posebno priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete
Izbrani projekti

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (4. maj 202031. avgust 2022)

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 201730. september 2021)

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201630. september 2017)

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri (aplikativni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (1. februar 200830. januar 2011)

Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 200731. december 2009)

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 

Ključne besede

skladnja • leksikologija • besedotvorje 

Priznanja in nagrade

Izredna članica SAZU v razredu za filološke in literarne vede (2019) • Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca (2018) • Priznanje za nadpovprečno pedagoško delo: posebno priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete (2017)