Dr. Andreja Žele

znanstvena svetnica, izredna članica SAZU, redna profesorica, raziskovalka pri pripravi eSSKJ; Slovarja slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja+386 1 470 61 75

andreja.zele@zrc-sazu.si

Aškerčeva 2 (2. nadstropje), Novi trg 4 (1. nadstropje)Oznake
12845 (ARRS)

Andreja Žele je predavateljica sodobnega slovenskega jezika na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1. 9. 2011 je dopolnilno petinsko zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in sicer kot redaktorica pri novonastajajočem slovarju slovenskega jezika.

Raziskovalna področja

 • skladnja slovenskega jezika
 • slovenska leksikologija in leksikografija
 • slovenski znakovni jezik

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2014: redna profesorica za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 2011: znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 2000: doktorat Vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku (FF UL)
 • 1993: znanstveni magisterij Besedotvorne in skladenjske lastnosti glagolnika (FF UL)

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve:

 • 2011–:Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 1992: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • 1987–1992: predmetna učiteljica za osnovnih in srednjih šolah

 

Vodstvene funkcije:

 • 2016–2020: članica ZSV pri ARRS (koordinatorica za področje jezikoslovja)
 • 2014–2018: predsednica Slavističnega društva Slovenije
 • 2005–2011: vodja OSIC centra za humanistiko
 • 2001–2011: vodja Leksikološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Mentorstvo:

 • mentorstvo pri doktorski disertaciji: Nina Ledinek, Tanja Fajfar, Špela Petric Žižić, Boris Kern, Domen Krvina
 • mladi raziskovalci: Peter Jurgec, Mija Michelizza, Nina Ledinek, Špela Petric Žižić, Boris Kern, Domen Krvina

 

Drugo:

 • gostovanja: Trst (2008, 2013), Celovec (2009), Skopje (2011)

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2019–: članica Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo
 • 2017–: članica upravnega odbora revije Slavistika
 • 2011–: članica upravnega odbora Slavistične revije
 • 2005–: članica upravnega odbora revije Jezikoslovni zapiski
 • članica programskih odborov simpozijev Obdobja

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2019: izredna članica SAZU v razredu za filološke in literarne vede
 • 2018: Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2017: Priznanje za nadpovprečno pedagoško delo: posebno priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete
Priznanje za nadpovprečno pedagoško delo: posebno priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete (2017)
Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca (2018)
Izredna članica SAZU v razredu za filološke in literarne vede (2019)
Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (aplikativni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Slovenska terminologija v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri (01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri (aplikativni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2017)
Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (19. julij 2017 - 30. september 2021)
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (04. maj 2020 - 31. avgust 2022)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353

Ključne besede
skladnja • leksikologija • besedotvorje