Skip to main content

Terminološka svetovalnica praznuje deset let obstoja

Pomoč pri poimenovanju novih pojmov
Datum objave: 17. avgust 2023

V svetu hitrega tehnološkega napredka se ves čas pojavljajo novi predmeti in pojmi, z njimi pa potreba po slovenskem poimenovanju. Gotovo ste že kdaj potrebovali pomoč Terminološke svetovalnice – ali pa bi jo, pa tega niste vedeli. Zdaj veste: če se znajdete v precepu (ali celo v popolni temi), kako imenovati to ali ono reč z vašega strokovnega področja, ki doslej še ni obstajala ali se vsaj ni pojavljala v slovenščini, izpolnite spletni obrazec na tejle spletni strani.

Terminološka svetovalnica deluje od leta 2013, in sicer pod okriljem Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki jo vodi dr. Mojca Žagar Karer. Terminološka sekcija je tisti del inštituta, od koder prihajajo terminološki slovarji, recimo Kamnarski terminološki slovar, Davčni terminološki slovar, Botanični terminološki slovar 2 ... če jih naštejemo zgolj zadnjih nekaj, za katere ste gotovo slišali.

Kot je povedala Mojca Žagar Karer, se po pomoč Terminološke svetovalnice obračajo predvsem ljudje iz akademskih okolij – univerzitetni profesorji in profesorice, raziskovalke in raziskovalci iz javnih raziskovalnih inštitutov, študentje in študentke. »Iz gospodarstva pravzaprav dobimo še najmanj vprašanj,« pravi. Zato si ob obletnici želijo, da bi zanje izvedelo več ljudi, tudi iz drugih okolij.

V Terminološki svetovalnici sodeluje 5 terminologov, poleg Mojce Žagar Karer še dr. Simon Atelšek, dr. Tanja Fajfar, dr. Mateja Jemec Tomazin, do leta 2021 še dr. Mitja Trojar, od 2021 pa mlada raziskovalka Jera Sitar. Vprašanje, ki ga uporabnik zastavi na spletnem obrazcu, do vseh sodelavcev svetovalnice pride po e-pošti. Nato gre vse skupaj zelo hitro: najprej se določi terminolog, ki vodi postopek za konkretno vprašanje. Nato ga v približno 24 urah vsi preberejo in predlagajo svojo rešitev ter zapišejo utemeljitev zanjo. Nato tisti, ki je odgovoren za konkretno vprašanje, oblikuje skupen odgovor, ki vsebuje predlog poimenovanja in utemeljitev.  Pred tem lahko pride do živahne izmenjave e-pošte, včasih do zmagovalnega predloga pridejo šele v drugem ali celo tretjem krogu usklajevanj. In tu se kot izredno praktično izkaže dejstvo, da pri terminološkem svetovanju sodeluje liho število ljudi, rezultat namreč ne more biti neodločen. »Vendarle si prizadevamo za soglasne odločitve, razmerje 3 : 2 je skorajda neke vrste poraz,« razlaga Mojca, ki zatrjuje, da se v celem desetletju še nikdar niso zares močno sporekli.

Kako edinstven – in učinkovit – je njihov sistem svetovanja, se je pravzaprav zavedela šele na srečanjih s stanovskimi kolegi terminologi iz različnih evropskih držav, ki z zanimanjem, malo pa kar z zavidanjem prisluhnejo opisom Terminološke svetovalnice.

Od leta 2013 do danes so odgovorili na več kot 550 vprašanj, na leto ponavadi razrešijo okoli 60 terminoloških prošenj, se pravi več kot eno na teden. Uporabnikom vedno odgovorijo osebno, po e-pošti. Odgovor tudi objavijo na spletni strani Terminološke svetovalnice in tako pomagajo še komu. Neredko dobijo tudi povratno informacijo: spraševalec se zahvali, včasih tudi izrazi navdušenje nad njihovo rešitvijo, zelo redko jo kdo zavrne. Včasih pa se zgodi tudi, da ponujeno rešitev ljudje sprejmejo z obema rokama, a brez besed. Srečevati v rabi izraz, ki smo ga predlagali, pa je pravzaprav največje zadovoljstvo in nagrada za naše delo, pravi Mojca Žagar Karer.

Sodelavci in sodelavke Terminološke svetovalnice ob 10-letnici svojega delovanja pripravljajo prireditev v Atriju ZRC: 7. septembra 2023 vabijo na okroglo mizo. Podrobnejše informacije o sodelujočih in o tem, kdo jo bo povezoval, bomo objavili naknadno.     

Na fotografiji (od leve proti desni): Mojca Žagar Karer, Tanja Fajfar, Simon Atelšek, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar. Avtorica fotografije: Karmen Nemec.