Skip to main content

Efnilov nagradni natečaj za magistrska dela 2022

Rok za prijavo: 25. 2. 2022
Datum objave: 01. december 2021

 

EFNIL (The European Federation of National Institutions for Language – Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov) ponovno vabi študente in študentke k sodelovanju na natečaju za najboljša magistrska dela v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti.

Nagrajena bodo tri najboljša magistrska dela. Nagrada obsega:

 1. denarno nagrado Efnila za najboljše magistrsko delo (1500 evrov);
 2. vabilo, da svoje magistrsko delo predstavijo na letni mednarodni konferenci Efnila (stroški so plačani v celoti);
 3. možnost objave članka na podlagi magistrskega dela v zborniku letne konference Efnila;
 4. možnost objave magistrskega dela na spletni strani Efnila (http://www.efnil.org).

 

Kaj je Efnil

Efnil je neodvisna organizacija, ki združuje predstavnike osrednjih jezikovnih ustanov in drugih organov za nacionalne jezike iz držav članic in pridruženih držav Evropske unije. Združenje spodbuja jezikovno raznolikost s posebnim poudarkom na nacionalnih jezikih v Evropski uniji.

Cilji združenja so:

 • spodbujanje evropske jezikovne raznolikosti kot sredstva za ohranjanje in širjenje bogastva evropske kulture ter razvijanje občutka skupne evropske istovetnosti;
 • podpiranje evropskih nacionalnih jezikov, kar najbolje zagotavlja enakovrednost jezikov v državah članicah;
 • podpiranje evropskih jezikovnih organizacij kot centrov odličnosti za jezikovne analize in opisovanje ter kot svetovalnih organov za politične institucije, pristojne za jezikovno politiko;
 • omogočanje izmenjave informacij in razvojnih dosežkov ter spodbujanje skupnih evropskih jezikovnih projektov med jezikovnimi ustanovami;
 • v vseh državah članicah spodbujanje:
  • poučevanja v nacionalnem jeziku ali nacionalnih jezikih na vseh ravneh šolskega izobraževanja za utrjevanje pisnih in govornih zmožnosti, ki ljudem omogočajo celovito delovanje v družbi,
  • poučevanja tujih jezikov v izobraževalnem sistemu (v skladu s skupnimi evropskimi jezikovnimi standardi) od najzgodnejših let,
  • priložnosti za tuje govorce (otroke in odrasle), da se učijo nacionalnega jezika države, v kateri bivajo, in hkrati ohranjajo jezikovno zmožnost v lastnem jeziku,
  • priložnosti za izmenjave za študente in učitelje v Evropski uniji.

 

Pomembne teme

Nagrajene bodo študije, ki se nanašajo na zgoraj navedena področja, kot so:

 • dvojezično učenje jezika,
 • strategije poučevanja jezika,
 • uporaba jezika v večjezičnih okoljih,
 • cilji in učinki jezikovnih politik,
 • primerjalne študije jezikovnih politik,
 • jezikovna tehnologija in večjezičnost,
 • prevajanje in tolmačenje.

Magistrsko delo lahko obravnava kateri koli evropski jezik, delo pa mora biti napisano v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

Prednost pri izboru imajo magistrska dela, ki analizirajo in obravnavajo politične ukrepe ali politike.

V okviru projekta Evropsko jezikovno spremljanje (European Language Monitor – ELM) je Efnil zbral podrobne informacije o jezikovnih politikah in praksah v večini evropskih držav. Informacije so na voljo na spletni strani: http://www.efnil.org/projects/elm. Efnil vabi študente in študentke, da uporabijo te informacije in se za dodatne informacije obrnejo na Sekretariat Efnila ali druge ustanove, članice Efnila.

Izbor nagrajencev

Komisija bo ocenila magistrska dela na podlagi:

 1. vsebine,
 2. ocene univerze,
 3. povzetka na 3–5 straneh,
 4. priporočila mentorja magistrskega dela.

V komisiji je pet članov, ki jih izbere izvršni odbor Efnila.

Pogoji sodelovanja

Sodelujoči morajo v elektronski obliki predložiti:

 1. utemeljeno prijavo (ena stran v angleščini),
 2. kopijo magistrske naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 3. povzetek magistrske naloge (3–5 strani v angleščini),
 4. kopijo ocene magistrske naloge, ki jo je pripravila univerza, na kateri je bil opravljen zagovor naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 5. priporočilo mentorja magistrske naloge, naslovljeno na Efnil (v angleščini).

Vse dokumente je treba v elektronski obliki (dokument v formatu PDF, ODF ali WORD) poslati po e-pošti na naslov: efnil@nytud.hu.

Obvestilo o rezultatih nagradnega natečaja

Nagrajenci bodo obveščeni dva meseca po roku za oddajo prijave, njihova imena bodo objavljena na Efnilovi spletni strani. Povabljeni bodo, da na letni konferenci Efnila, ki je septembra ali oktobra v eni od evropskih držav, predstavijo referat na podlagi svojega magistrskega dela in potem objavijo članek v zborniku konference. Poleg tega bodo lahko svoje magistrsko delo objavili na Efnilovi spletni strani.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 25. februar 2022.

Prijavijo se lahko magistrska dela, katerih zagovor je bil na univerzi opravljen v letu 2021 do vključno januarja 2022.

Kontaktni podatki

Dodatne informacije dobite na e-naslovu efnil@nytud.hu oz. na spletni strani http://www.efnil.org/master-thesis-award.