Osnovni podatki
21. februar 2013 ob 11:00
LJUBLJANA, NOVI TRG 4. PREŠERNOVA DVORANA

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Založba ZRC
Opis

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC bosta na dan maternih jezikov predstavila Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Predstavitev slovarja, ki je po zasnovi in vsebini dopolnilo Slovarju slovenskega knjižnega jezika in prvo splošnoslovarsko delo na Slovenskem po letu 1991, bo v četrtek, 21. 2. 2013, ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4.

Vljudno vabljeni!